Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Solceller på ett tak. Till höger i bild ser man balkonger från ett annat hus.

Solenergi

På Stockholmshem arbetar vi för att öka vår produktion av förnyelsebar energi och bidra till den hållbara omställningen. Vi ska alltid utvärdera möjligheten att installera solceller när vi bygger nytt och bygger om.

På tre år gått från fem till 38 solcellsanläggningar och ökat vår solenergiproduktion med 330 procent.

Vårt långsiktiga mål för solceller följer stadens miljöprogram – vi ska ha 5 550 kWp (kilowattpeak) installerad effekt år 2040, vilket motsvarar 10 procent av vår elförsörjning.

Vill du veta mer om våra solceller, klicka här.

Solvärmeanläggningar

Vi har också två solvärmeanläggningar installerade i vårt bestånd som tar tillvara på solvärmen och värmer upp vatten istället för att göra om strålningen till el. Under 2021 producerade solvärmeanläggningarna 108,7 MWh värme till våra fastigheter.