Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Regnvattentrappa i keramik leder ner i en damm med växter
    Regnvattentrappan är utformad av Virbela Ateljé.

Växtdamm – buffert vid regn, vatten till odling

I Solberga samlar små lokala växtdammar in regnvatten. En växtdamm för regnvatten kan fungera som buffert vid stora regn för att undvika att dagvattensystemen svämmar över. Samtidigt blir vattnet en tillgång för lokala odlingar.

I dammen renas vattnet av växtligheten.

Företaget Virbela Ateljé har utvecklat växtdammen som är tänkt att passa in på städernas små ytor. I stadsmiljö med asfalterade gator och torg och små ytor av gräs och skog kan kraftiga regn lätt ge upphov till översvämmade dagvattensystem och stora vattensamlingar. I Solberga leds vatten från hustak ner i växtdammen. Växtdammen tillsammans med en regnvattentank blir en buffert vid kraftiga regn. Vattnet stannar i bädden och tanken istället för att överlasta dagvattensystemet.

Vatten leds vidare

I dammen renas vattnet av växtligheten. Via ett breddavlopp leds vatten vidare till regnvattentanken. Regnvattentanken har ytterligare ett bredavlopp som leder vattnet vidare till en infiltrationsbädd. Om det blir skyfall och dammen och tankens buffertförmåga inte räcker till, kan vattnet via infiltrationsbädden sippra ner till grundvattnet.

I växtdammen finns vattenväxter och i vattnet ligger biokol. Runt dammen står en träram. Regnbädden förses även med en vattentrappa som bidrar till att syresätta vattnet och som samtidigt är en porlande bäck som höjer den estetiska upplevelsen och skapar en liten oas där fåglar och insekter kan dricka. En pump ser till att vattnet cirkulerar genom systemet med växtdamm, regnvattentank och vattentrappa.

Används för att vattna odlingar

Vatten i regnvattentanken ska användas för att vattna närliggande odlingar. Det finns en anslutning som gör att vattnet kan ledas i slang och bevattna grönsaker och andra växter i de odlingskragar som finns i närheten av anläggningen med växtdamm och regnvattentank.

Involverade företag

Anläggningen i Solberga har produktnamnet Aquairis Urban och är en modul i Virbelas dagvattenhantering, där det även ingår regnbäddar. Funktion tillsammans med ett estetiskt uttryck är något som Virbela Ateljé alltid strävar efter.

Inblandade företag, förutom Virbela Ateljé som utvecklat regnbädden, är Kretsloppsbolaget som testat akvaponik med fisk- och växtodling och Spades som arbetar med växtodling på friland tillsammans med hyresgästerna i området. Företaget Veg Tech bidrar med vattenväxter till växtdammen.