Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hållbara Hökarängen

I Hökarängen arbetade vi under drygt fyra år med ett utvecklingsprojekt för att skapa en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsdel.

Projektet Hållbara Hökarängen startades i februari 2011 och avslutades i juni 2015. Under projekttiden arbetade vi med en stor bredd av olika delprojekt och arbetet skedde i nära samarbete med lokala aktörer; föreningar, företag och engagerade privatpersoner. Nya verksamheter, aktiviteter och delprojekt byggde på idéer och förslag från boende och verksamma i Hökarängen.

Projektets olika delar

  • Centrumutveckling – stärka 50-talskänslan och skapa ett hållbart serviceutbud
  • Satsning på konstnärlig verksamhet i Hökarängen/Tobaksområdet
  • Helhetsgrepp för underhåll av Stockholmshems fastighetsbestånd, med satsning på hållbarhetsinvesteringar
  • Fördjupad miljösatsning – tillsammans med boende och verksamma i Hökarängen samverka för att minska användningen av jordens resurser

Hela projektet finns dokumenterat i boken "Hållbara Hökarängen – en dokumentation av ett utvecklingsprojekt". Boken är skriven av Susanna Elfors och utgiven av det Hökarängsbaserade bokförlaget Molin&Sorgenfrei. Boken kan beställas av Stockholmshem, kontaktuppgifter nedan. Mer om projektet finns även i filmen om Hållbara Hökarängen, producerad av ett lokalt filmbolag.

För den fördjupade miljösatsningen finns en forskarrapport med utvärdering och slutsatser av projektet. Rapporten finns att ladda ner hos Stockholm Environment Institute.

Frågor om projektet?

Kontakta Åsa Stenmark, kommunikationschef och fd projektledare för Hållbara Hökarängen: asa.stenmark@stockholmshem.se