Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Att betala hyran

Det finns flera olika sätt att betala hyran och du väljer själv vilket sätt som passar dig bäst.

Stockholmshems PlusGironummer är 820100-6

Hyran betalas i förskott senast den sista vardagen före varje månads början. Det här regleras i hyreslagen och innebär till exempel att hyran för april måste vara betald senast den sista vardagen i mars.

Avisering av hyran

Hyresavin får du hemskickad cirka tio dagar innan förfallodagen. Har du e-faktura skickas avin till din internetbank.

PlusGironumret för betalning är 820100-6. Du hittar alla uppgifter du behöver för att betala hyran, inklusive OCR-nummer, genom att logga in på Mina sidor.

Läs om autogiro, e-faktura och betalning via post/bank i menyn.

Vad står det på avin?

Din grundhyra är det som står som Hyra bostad. Den består av grundhyran plus hyressättningsavgiften till Hyresgästföreningen Region Stockholm på 12 kronor. 

I posten Hyra bostad ingår också bredbandsavgift samt vissa typer av så kallade standardhöjande tillval, till exempel säkerhetsdörr eller balkonginglasning. 

På din hyresavi kan du också se eventuella ytterligare tillval, som inte ingår i grundhyran utan betalas av under ett antal år. Det kan vara till exempel en spis ur vårt tillvalssortiment.