Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Två män i en källare.
    Områdesvärdar i Bagarmossen. Foto Bengt Alm.

Skarpnäckslyftet

Tillsammans för ökad trygghet i Bagarmossen och Skarpnäck.

Trygga vuxna ger trygga ungdomar - vilket i sin tur ger ett tryggt bostadsområde.

Vi är många som är engagerade och som arbetar aktivt varje dag för att Bagarmossen och Skarpnäck ska vara trygga och trivsamma områden. Ungdomsgården, stadsdelsförvaltningen, polisen och fastighetsbolagen jobbar tillsammans med boende, föräldrar och lokala aktörer för att öka tryggheten genom att ge bra förutsättningar och sysselsättning för de unga i området.

I december 2009 startades Skarpnäckslyftet som ett lokalt samverkansprojekt. Sedan dess har tryggheten ökat markant i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. I projektet arbetar vi med community work vilket innebär en bred samverkan på olika områden med en mängd lokala aktörer, exempelvis stadsdelen, skolorna, polisen, föreningslivet, kyrkan, föräldrakontakter och nattvandrare. Den här typen av samverkan ger en ökad vuxennärvaro i området och skapar förutsättningar till nära kontakt med föräldrar.

Områdesvärdar - en framgångsfaktor

En viktig framgångsfaktor i Skarpnäckslyftet handlar om att skapa social kontroll med hjälp av ökad vuxennärvaro och att ungdomarna engageras och får jobb i området. Stiftelsen På Rätt väg ansvarar för en del av det operativa arbetet i stadsdelarna och driver en ungdomsgård i Bagarmossen för unga över 18 år. Ungdomar från området erbjuds anställning som ”områdesvärdar”, vilket innebär att de har i uppdrag att se efter området på kvällar och nätter genom rondering i Stockholmshems hus, jobba relationsskapande med andra ungdomar, öka tryggheten för de boende och rapportera avvikelser som t ex trasig belysning, bråte i källargångar, klotter och skadegörelse efter varje arbetspass. Områdesvärdarna är idag viktiga länkar mellan ungdomarna och projektets aktörer och har en nära och tät kontakt, ofta dagligen.

Ungdomsgårdarna - utvecklade metoder, aktiviter och relationer

Parallellt med satsningen på de äldre ungdomarna så arbetar man också målmedvetet förebyggande med de yngre genom framförallt ungdomsgårdarna i Skarpnäck och Bagarmossen. Här utvecklas nya arbetssätt med intensiv föräldrasamverkan, meningsfulla och kontinuerliga aktiviteter för ungdomarna och tydligt värderingsarbete. Genom att visa ungdomarna att samhället står enat, att såväl skola och polis som föräldrar, ungdomsledare och föreningsledare säger och gör likadant, signalerar man både gränssättning och trygghet. Trygga vuxna ger trygga ungdomar - vilket i sin tur ger ett tryggt bostadsområde.

Historik och problematik

Tidigare upplevdes områdena Bagarmossen och Skarpnäcksfältet som stökiga och otrygga. Det förekom bråk och stölder, äldre ungdomar styrde de yngre och stadsdelsförvaltningen var tvungen att göra många akuta ungdomsplaceringar. Det fanns en generell uppfattning om att otryggheten var ett resultat av en ”ungdomsproblematik”, av att det saknades vuxen närvaro och en mycket låg social kontroll. Det var tydligt att det fanns behov av ett samlat grepp med sammanhållna, förebyggande insatser och möjligheten att skapa långsiktiga goda relationer med ungdomarna.

Så har vi jobbat med Skarpnäcklyftet

Skarpnäckslyftet startades december 2009 och finansierades gemensamt av bostadsbolagen Stockholmshem och Svenska Bostäder samt Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Projektet fick Stockholms stads trygghetspris 2012. 

Satsningen hade som mål att boende ska uppleva att det är trivsamt och tryggt att vara hyresgäst och boende i Bagarmossen och Skarpnäck.

Stockholmshems engagemang i Skarpnäckslyftet

Som fastighetsägare jobbar vi varje dag för att det ska vara trivsamt, bekvämt och tryggt att bo i våra lägenheter och områden. Vårt engagemang i Skarpnäckslyftet har pågått i många år och vi är stolta över resultatet. Både Stockholmshems lokala kundförvaltare och områdeschef i området är engagerade och aktiva i det dagliga samarbetet med projektets aktörer, vilket är en viktig faktor för att arbetssättet ska fungera. Att stötta ungdomsgårdarnas fina arbete och områdesvärdarnas verksamhet i området är ett bra sätt för oss jobba med vår förvaltning både på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt.