Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Organisation

Stockholmshems organisation är funktionsindelad och administrationen finns till största delen på Södermalm. Där sitter ledning, centrala stödfunktioner, kundtjänst och region norr.

Förvaltningsorganisationen är fördelad på två regioner och personalen sitter på hubbar ute i bostadsområdena, inklusive de servicetekniker och specialister som står för fastighetsservice och reparationer.

I vår strategi ingår att vi prioriterar att ha egen personal för nyckelfunktioner kopplat till företagets långsiktiga roll som fastighetsägare och för de som arbetar nära hyresgästerna.

För städning, parkskötsel, målnings- och andra underhållsarbeten samt ny- och ombyggnader anlitas sedan lång tid tillbaka utomstående entreprenörer och konsulter.