Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Organisation

Stockholmshems organisation och administrationen finns till största delen på Södermalm. Där sitter ledning, centrala stödfunktioner och förvaltningsspecialister, kundtjänst och delar av förvaltningsorganisationen.

Personal för övriga delar av förvaltningsorganisationen finns på hubbar ute i bostadsområdena.

I vår strategi ingår att vi prioriterar att ha egen personal för nyckelfunktioner kopplat till företagets långsiktiga roll som fastighetsägare och för de som arbetar nära hyresgästerna, som kundförvaltare, områdestekniker och trädgårdsmästare.

För städning, målnings- och andra underhållsarbeten samt ny- och ombyggnader anlitas sedan lång tid tillbaka utomstående entreprenörer och konsulter.