Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Grön soppåse med matavfall
    Bioteria ska anlägga ett modernt miljöhus med bioteknik som tar bort dålig lukt från avfall.

Bioteria - bioteknik för avfallshantering

Bioteria har byggt ett miljöhus i Solberga som med hjälp av bioteknik tar bor dålig lukt i avfallshanteringen. Hantering av avfall blir mycket enklare om sopstationer inte sprider lukt och kan placeras där de passar bäst utrymmesmässigt. Det här projektet är avslutat, men Stockholmshem har installerat Bioterias miljöhus på flera håll i sitt bestånd.

Charlotta Buch är product manager på Bioteria.

Vilka är Bioteria och vad gör ni?
– Bioteria utvecklar produkter och tjänster inom bland annat avfallshantering. Våra biotekniska applikationer löser luktproblem, fettproblem och avloppsvattenbehandling. Vi ser bioteknik som en framtidslösning som går hand i hand med utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Genom att ta hjälp av levande mikroorganismer och imitera naturliga biologiska processer kan vi reducera både koldioxidutsläpp och kemikalieanvändning.

Vad har ni gjort inom ramen för Gröna Solberga?
– Bioteria uppförde ett miljöhus där de boende slänger avfall. Miljöhuset är självförsörjande på el och utrustat med biologisk luktkontroll. Avfallet behandlas med gynnsamma bakterier vilket medför att resultatet blir ett luktfritt och hygieniskt avfallsutrymme utan behov av kyla, ozon eller kemikalier. 

Varför valde ni att vara med?
– Vi ser Gröna Solberga som en spännande testbädd där vi får möjlighet att komma nära slutanvändaren, alltså hyresgästerna. Att delta i projektet tillsammans med andra företag som delar vår syn på ett hållbart samhälle ger en extra spännande dimension.

Vad gör ni på Bioteria för att vi ska få mer hållbara boenden i framtiden?
– Vi är övertygade om att bioteknikens visioner och konkreta framsteg kommer att möjliggöra miljövänliga och fullständigt hållbara samhällen. Inom våra egna verksamhetsområden har vi som mål att ersätta föråldrad teknik och kemi med modern bioteknik.