Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Skyfall och översvämningar

Skyfall som orsakar översvämningar är tyvärr inte så ovanligt. När det händer är det jätteviktigt att du har hemförsäkring – Stockholmshem kan inte ersätta dig om dina saker blivit förstörda.

När det kommer mycket regn på kort tid kan det bli översvämningar. Stadens system för att leda bort vattnet klarar inte av att ta emot så stora vattenmängder på kort tid, och när vattnet inte har någonstans att ta vägen svämmar det över, både ute på gator och inne i fastigheter.

Om du fått en skada i samband med en översvämning ska du kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt. De vill ofta ha bilder som visar skadorna så dokumentera så gott du kan. De flesta hemförsäkringar täcker vattenskador till följd av översvämning men det kan variera beroende på försäkringsbolag och på vilken hemförsäkring du har. Kontakta ditt bolag och fråga vad som gäller för just din hemförsäkring. Om du behöver ett intyg till ditt försäkringsbolag kan vi hjälpa dig med det.

Du måste ha en hemförsäkring

Stockholmshem har ingen möjlighet att ersätta dig om dina saker blivit förstörda av en översvämning som orsakats av skyfall, så du måste ha hemförsäkring. Du som hyr lokal av oss och behöver hjälp med sanering eller ersättningslokal kan kontakta kundtjänst så för vi en dialog om det.