Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
 • Vita fasader och gula balkonger.
  Balkonger på Sjöviksbacken. Foto: Janis Lukas

Balkongen & uteplatsen

Balkongen och uteplatsen är värdefulla delar av boendet för många, och ska ge ett välvårdat och prydligt intryck året om. I ett hyreshus där många bor nära varandra gäller det att visa hänsyn och till exempel tänka på att rök från cigaretter och grillar kan störa. För att alla ska trivas i våra utemiljöer har vi samlat ett antal enkla anvisningar.

För allas säkerhet – häng balkonglådorna på insidan av räcket.

Är det tillåtet att röka på balkongen?

Det finns inget förbud mot rökning på balkongen, men du som röker får inte göra det på ett sånt sätt att det stör andra. Om du blir störd av att en granne röker – prata gärna med den personen och berätta att röken stör dig. Om rökningen fortsätter eller om du upplever allvarliga störningar på grund av rökande grannar, kontakta kundtjänst.

Att kasta fimpar från balkongen är inte tillåtet. Förutom att det skräpar ner är det också en brandfara.

Får jag grilla utanför mitt hus eller på min balkong?

Nej, det är inte tillåtet att grilla på balkongen, uteplatsen eller nära husfasaden utomhus eftersom det kan orsaka brand. Du behöver ha ett säkerhetsavstånd på minst tio meter från fasaden om du grillar på gården. I vissa av våra områden har vi gjort i ordning en grillplats och där går det givetvis bra att grilla. Visa hänsyn, tänk på att rök och matos snabbt kan sprida sig vidare in i dina grannars lägenheter.

Kan jag glasa in min balkong?

Det är många faktorer som avgör om det går att glasa in en balkong. Kontakta kundtjänst så undersöker vi om balkonginglasning är möjligt hos just dig.

Får jag ha balkonglådor på min balkong?

Det går bra, men häng dem på insidan av räcket, så inget riskerar att falla ner och skada någon. Och var försiktig då du vattnar så att inte vatten hamnar hos grannen nedanför. 

Varför får jag inte mata fåglarna i bostadsområdet?

Anledningen till att det inte är tillåtet att mata fåglar från fönster, balkong eller på marken ute i området är att fågelfjädrar och avföring sprider sig till öppna balkonger och fönster. Dessutom lockar matrester på marken till sig råttor, duvor och måsar som förorenar och kan sprida smitta.

Det kommer skräp/frömjöl/frukt på min balkong.

Den levande grönskan skräpar ner och det är inget vi kan påverka. De flesta sorter sprider dock bara frömjöl, frukt och skräp under ett fåtal veckor per år.

Så här sköter du din uteplats

 • Odla gärna ettåriga växter som sommarblommor eller kryddor, men tänk på att inte lägga upp jord mot plank eller husfasader. Jord suger upp fukt som kan skada väggar och virke.
 • Du kan, på egen bekostnad, få byta markbeläggning, men du måste först få utformningen godkänd av oss.
 • Om det finns en häck runt din uteplats och den ingår som ett rumsbildande inslag på gården, får den inte tas bort eller avvika i höjd från övriga häckar på gården.
 • Det är Stockholmshem som ansvarar för att klippa häckar. Det gör vi normalt under försommaren och sensommaren, men också på vintern när vädret tillåter. 
 • Har du en ljusslinga eller liknande i häcken? Det är okej men tänk på att den kan vara svår för oss att se när vi beskär häcken. Vi ansvarar inte för ljusslingor vi råkar knipsa av.
 • Du får inte ta ner eller beskära träd som växer på din uteplats eller i dess närhet. Kontakta oss för råd och hjälp.
 • På uteplatsen får du inte förvara gamla möbler, bildäck eller annat som stör den allmänna trivseln.
 • När du flyttar från lägenheten besiktigar vi även uteplatsen. Har du gjort stora förändringar kan du bli tvungen att återställa den innan nästa hyresgäst flyttar in. Stockholmshems standard för uteplatser är en yta med betongplattor i direkt anslutning till lägenheten, utöver det kan den bestå av gräs, marktäckande perenner och/eller låga buskar.
 • Utöver de här reglerna kan det finnas särskilda bestämmelser i just ditt område, som du givetvis också ska följa. Kontaka oss för att se vad som gäller i ditt område.
 • Enligt ditt hyresavtal har du ansvar för att hålla din uteplats i vårdat skick. Om du inte vårdar din uteplats kan vi behöva utföra arbeten på din bekostnad.
 • Om du inte orkar eller kan sköta din uteplats, kontakta oss för råd.