Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Trygga Trappan

Trygga Trappan är ett samarbete mellan fastighetsägare och polisen för att öka tryggheten i våra bostadsområden.

Den öppna drogscenen gör att problem spiller in i bostadsområden och fastigheter där droger göms. Det betyder häng i trapphus och källare som kan ge problem med skadegörelse och känns otryggt för de som bor i huset. Vi jobbar på många olika nivåer för att få bukt med problemet och Trygga Trappan är ett sätt.

Trygga Trappan går ut på att om obehöriga hänger i trapphus eller källare så räknas det som olaga intrång och Polisen har fått fastighetsägarnas fullmakt att bötfälla obehöriga direkt på plats. Samverkan sker också mellan polis och socialtjänst om minderåriga är involverade.

Affisch med texten "Inget trapphäng här, tack!"

Stockholmsmodellen av Trygga Trappan är en vidareutveckling av metoden i ett samarbete mellan Svenska Bostäder, Stockholmshem och Fastighetsägarföreningen i Skärholmen som samordnar arbetet.

Utvecklingen innebär att Svenska Bostäder och Stockholmshem också har installerat portabla sensorer som mäter ”trapphushäng” och störningar i husen. Det handlar enbart om avvikelser från det som är normalt, inte när hyresgästerna kommer och går i sin vardag. Avvikelser från normala rörelsemönster kommuniceras till Polisen. 

Med hjälp av underlaget blir polisen mer träffsäkra, de vet när och var de behöver rycka ut. Detta har lett till att Polisen har lyckats lokalisera både narkotika- och vapengömmor. Läs artikel i DN (låst artikel).

Rapporten bekräftar att vårt samarbete gör det svårare för kriminella att bedriva verksamhet.  

Stockholmsmodellen används sedan 2022 i utvalda trapphus i Skärholmen, Sätra och Bredäng. Arbetet utvärderas löpande tillsammans med Fastighetsägarföreningen och Polisen. Vi för också en dialog med Polisen om andra områden som kan bli aktuella för Trygga Trappan.

Att det är en viktig insats för att öka tryggheten och minska kriminellas inflytande, bekräftas i Urban Utvecklings  forskningsrapport från oktober 2023, finansierad av Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Rapporten baseras på siffror och mätningar från 2022.  Länk till rapporten.