Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Det här förväntar vi oss av dig som träffar våra kunder

Våra hyresgästers upplevelse är alltid i fokus. Därför ställer vi höga krav på alla som jobbar hos oss och även underleverantörer som representerar oss. Allt du säger och gör påverkar hur hyresgästen upplever oss. Det här är vår uppförandekod; vår code of conduct.

 

Stockholmshems värdeord är utveckling, omtanke och handlingskraft, och de orden kan också beskriva vårt kundbemötande. Vi ska erbjuda våra kunder enkla kontakter, tydlig återkoppling och fokus på att lösa deras problem.

Som representant för Stockholmshem har du stor betydelse för hur våra hyresgäster uppfattar oss. Hur du klär dig och ditt kundbemötande ska återspegla att du tycker att det är viktigt att behandla alla likvärdigt och med respekt – precis som vi. 

Vi prioriterar hållbarhet, både när det gäller miljö, klimat och sociala satsningar som skapar bra boendemiljöer. När du tar ett personligt ansvar genom att undvika spill, minska användningen av kemiska produkter och använder miljövänliga redskap med mera, så bidrar du till vårt miljöarbete.

Våra riktlinjer: Så här bemöter vi våra hyresgäster 

 • Du har alltid tystnadsplikt
 • Tänk på att det inte bara är i en bostad du utför ett arbete utan i någons hem
 • Lyssna på hyresgästen och tänk på hur du själv vill bli bemött
 • Om du inte har en tid bokad: kom själv överens med kunden om vilken tid som passar och avisera ditt besök i god tid innan
 • Kör så miljövänligt och effektivt som möjligt – gärna i miljöbil!
 • Följ parkeringsreglerna som gäller för fastigheten
 • Presentera dig och säg att du arbetar på uppdrag av Stockholmshem. Visa ID-kort och legitimation. Bär firmakläder om möjligt
 • Ta av dig skorna eller använd skoskydd
 • Lås alltid dörren om hyresgästen inte är hemma – både för hyresgästens och din trygghet
 • Det är inte tillåtet att röka i eller runt våra fastigheter
 • När du är hos kunden, svara bara i undantagsfall i telefon
 • Gå inte in i andra rum än där du arbetar
 • Städa efter dig och ta med dig allt skräp. Återanvänd materiel om det går, annars källsortera alltid
 • Om du måste avbryta jobbet: kontakta hyresgästen och kom överens om ny tid och informera också via en lapp i bostaden. Lämna kontaktuppgifter och när du kommer tillbaka
 • Kontrollera alltid ditt arbete för att se att allt fungerar som det ska innan du går. Du ansvarar alltid för ditt arbete, vi gör också stickprov. 

Du är en viktig del i att skapa att välkomnande, bekvämt och tryggt boende för våra hyresgäster. Tack för din hjälp!