Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • De stövelförsedda benen hos en man som skottar snö
    Foto: Bengt Alm.

Snö och is

Vår ambition är att röja undan snö och sanda så snabbt som möjligt så att du kan ta dig fram säkert och bekvämt i ditt bostadsområde.

När snön börjar falla är det viktigt att snöröjningen fungerar bra. Våra entreprenörer är därför redo för vintern från den 1 november.

Vi försandar redan inför första köldknäppen. Om det ligger lite sand på plats så blir den första riktiga halkan förhoppningsvis inte så kännbar. Under vintern sandar vi löpande så länge det behövs. För att skona miljön saltar vi inte.

Det här ansvarar vi för

Vi snöröjer och sandar trottoarer, gångvägar och trappor fram till våra portar och parkeringar (inte p-platser) inom vår tomtgräns. Vi prioriterar områden runt entréer och miljöstugor högst, därefter källartrappor och liknande områden. Om det är skyltat ”snöröjs ej” så finns alternativa vägar inom tomtgränsen.

Om snön vräker ner kan vi ibland avvakta tills det avtar något innan vi börjar ploga, men ska det enligt prognosen komma mycket snö gör vi det trots ihållande snöfall. Vid mycket snö på kort tid kan det ta ett tag innan snöskottarna hinner runt till alla områden.

Det här ansvarar Stockholms stad för

Stockholms stad sköter snöröjning av allmänna gator, vägar, trottoarer, parker osv. Läs mer om hur det fungerar längst ned på sidan.

Det här ansvarar du för

Du som hyr parkeringsplats av oss ansvarar själv för snöskottning på din parkeringsruta.

För att snöröjningen ska fungera så bra som möjligt får du gärna hjälpa oss genom att ställa undan din cykel om du inte använder den.