Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

När strömmen går

Om du får strömavbrott kan det vara jordfelsbrytaren eller en säkring som har slagit ifrån. Det går ofta att räkna ut vad som har orsakat felet genom att titta i elcentralen. Kolla på filmen hur du kan göra.

Syntolkning av filmen

Om en apparat är felkopplad eller en sladd är trasig kan strömmen ledas fel och då går jordfelsbrytaren. Jordfelsbrytaren utlöser för att inte någon ska få el i sig och för att den elektriska utrustningen inte ska skadas.

Koppla ur – och återställ

Utlöser jordfelsbrytaren bör du koppla ur apparaten eller lampan som du senast kopplade in. Sedan går det att återställa jordfelsbrytaren och se om du har hittat den felande länken. I annat fall slår den ifrån igen och du får göra en felsökning. Börja med att slå ifrån alla säkringar och slå på jordfelsbrytaren. Slå sedan på säkringarna, en i taget, tills du ser var jordfelsbrytaren kopplar ifrån.

Överbelastning?

Om det istället är strömbrytaren till en automatsäkring som har åkt ner är det med största säkerhet överbelastning i elsystemet. Kanske belastar till exempel en vattenkokare och en brödrost samma säkring? Testa då att slå av någon av apparaterna och fäll tillbaka vippknappen.

Om du inte hittar orsaken till att jordfelsbrytaren eller en säkring slår av, kontakta oss.

elcentral

Elcentralen sitter i regel i hallen, i kapprummet eller i klädkammaren. Om elen har gått, öppna luckan till elcentralen och kontrollera om det är jordfelsbrytaren eller någon av säkringarna som har slagit ifrån.

informationstavla för elcentralen

Bredvid elcentralen finns en tavla med information om vilken del av lägenheten som belastar en viss säkring. På så vis kan du lokalisera felet. Där står även hur du ska felsöka om jordfelsbrytaren har slagit ifrån.

jordfelsbrytare

Om jordfelsbrytaren har gått kan det till exempel vara en sladd som är trasig eller någon apparat som är felkopplad. Jordfelsbrytaren slår ifrån för att inte någon ska få ström i sig. Testa först att slå på den igen, för det kan ha varit en tillfällig störning. I annat fall – följ instruktionerna som står på tavlan och testa säkring för säkring.

automatsäkringar

Om en automatsäkring har slagit ifrån går det att se var i lägenheten felet har uppstått. Många gånger beror det på att för många saker är kopplade på samma säkring, eller att det är kortslutning i en sladd. Prova med att stänga av den apparat som du senaste satte på och fäll tillbaka knappen.

Tvätt- och diskmaskin

I flera av våra bostäder är det förberett för installation av tvätt- och diskmaskin. Är det inte det ska en behörig elektriker dra elen.