Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hyra ut hyresrätt i andra hand

Om du inte ska bo i din lägenhet under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. Du måste alltid ha vårt medgivande för att få hyra ut din lägenhet. Kommersiell korttidsuthyrning är inte tillåtet.

Uthyrningstiden ska vara i minst tre månader och max ett år. Den som du hyr ut till måste ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Beaktansvärda skäl till andrahandsuthyrning

Reglerna för andrahandsuthyrning finns i hyreslagens 40 §. En förutsättning för att få hyra ut lägenheten i andrahand är att det finns så kallade beaktansvärda skäl. Exempel på skäl som kan vara beaktansvärda är att du ska arbeta eller studera på annan ort under en begränsad tid. Även provsamboende kan vara ett skäl som är beaktansvärt. Våra tillstånd för andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsade.

Det är du som hyresgäst som vid ansökan måste styrka att förutsättningarna för att få tillstånd till andrahandsuthyrning är uppfyllda. Detta sker exempelvis genom arbetsgivar- eller studieintyg.

Du måste alltid söka Stockholmshems tillstånd vid andrahandsuthyrning. Att hyra ut lägenheten utan vårt medgivande kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet. Tänk också på att vi måste veta till vem det är du ska hyra ut till innan vi kan godkänna ansökan. Du måste alltså fylla i namn på andrahandshyresgästen redan i din ansökan. 

Vad säger lagen om att hyra ut i andra hand?

Enligt lag får du inte ta ut högre hyra än du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. För el, bredband och annat som inte ingår i hyran får du enligt lag bara ta betalt för de kostnader som du själv har.

Om du hyr ut utan tillstånd riskerar du att bli av med din hyresrätt. Om du dessutom tar en högre andrahandshyra än vad du har rätt till kan du dömas till böter eller fängelse.  

Du är ansvarig för din hyresrätt på distans

Som Stockholmshems hyresgäst är du ansvarig för lägenheten även under den tid lägenheten är uthyrd i andrahand. Detta gäller både hyresbetalningar och för eventuella störningar som kan förekomma. Stockholmshem behöver därför din tillfälliga adress under den tid som lägenheten är uthyrd i andrahand. Om du kommer att befinna dig utomlands under uthyrningstiden behöver vi en kontaktperson här i Sverige som vi kan kontakta om sådant som berör bostaden. Du måste alltså ge en närstående fullmakt att agera och ha kontakt med oss i ditt ställe. Blankett för fullmakt kan du ladda ner här.

Korttidsuthyrning av hyresrätt

Att hyra ut hela eller delar av sin lägenhet till turister har snabbt blivit populärt över hela världen. Uthyrningen sker via sajter på nätet och företeelsen kallas ofta airbnb, efter en av de mest använda sajterna. Den här typen av kommersiella korttidsuthyrningar är inte tillåtet hos Stockholmshem och den som hyr ut hela eller delar av sin lägenhet för att tillgodogöra sig hyra riskerar att bli uppsagd.

Krånglar signeringen i din iPhone?

Om du använder iPhone så öppnar BankID-appen automatiskt Safari efter signeringen oavsett vilken webbläsare du började med.

Istället kan du välja "BankID på annan enhet" och öppna BankID-appen manuellt, signera och sedan själv växla tillbaka till webbläsaren.

Det går även att öppna signeringen på en dator, välja BankID på annan enhet och signera från telefonens BankID. 

Frågor?

Kontakta vår kundtjänst.