Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Visionsbild
    Illustration: Varg Arkitekter

Årstafältet

Stockholmshem planerar att bygga 139 nya hyreslägenheter och ett gruppboende vid Årstafältet.

De nya bostäderna är en del i stadens satsning att bygga 140 000 bostäder till år 2035. På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med ca 6 000 nya bostäder, förskolor, skolor, verksamheter och en stor anlagd park. Det kvarter som Stockholmshem ska bygga gränsar till den nya parken, och huskroppen som vetter mot parken blir lågt för att släppa in solljus på innergården. De övriga husen i det nya kvarteret får fem till nio våningar. Lägenheterna blir mest tvåor och treor men också fyror och några femmor. Under kvarterets innergård blir det garage.

Här är det nära både till Tvärbanan och service – ett av grannhusen blir en skola – men också det stora öppna Årstafältets grönområde.

Hösten 2021 var projektet på granskning och nästa steg är godkännande/antagande i Stadsbyggnadsnämnden.