Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
 • Illustration av flerfamiljshus med ljus fasad
  Vy från Folkparksvägen. Punkthusen utformas så att de framhäver panncentralen och skorstenen. Illustration: Nyréns Arkitektkontor
 • Illustration av flerfamiljshus med ljus fasad
  Vy från vändplanen på Kristallvägen. Punkthusen anpassas till omgivningen och de befintliga byggnaderna. Illustration: Nyréns Arkitektkontor
 • Illustration av flerfamiljshus med ljus fasad
  Det blir en grön gård och entréer i trä med skärmtak. Illustration: Nyréns Arkitektkontor
 • Flygfoto över Solberga
  Flygfoto över området med en visualisering av hur fastigheten kan ser ut med nya bebyggelsen. Illustration: Nyréns Arkitektkontor

Folkparksvägen-Kristallvägen, Solberga

Stockholmshem planerar att bygga ett 70-tal bostäder på lokaler för publik verksamhet där det idag är en panncentral och kontorslokaler längs Folkparksvägen.

Den gamla panncentralen med sin skorsten är ett landmärke för Solberga och den ursprungliga kontorsbyggden är från 1950-talet. Byggnaderna har höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden och kommer att bevaras samtidigt som de anpassas för bostäder och lokaler. Intill de befintliga byggnaderna är planen är att bygga två punkthus med bostäder. De nya husen placeras och utformas så att de passar ihop med kontorshuset och framhäver panncentralen och skorstenen.

Stadens vision är att utveckla området är en del i en större plan. Med fler bostäder och lokaler vill staden göra området mer levande och stärka Folkparksvägen som stadsgata samt stärka kopplingen mellan Telefonplan och Älvsjö. De nya bostäderna är en del i stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till år 2035.

Planen är att skapa drygt 200 cykelparkeringsplatser och 23 parkeringsplatser för bil, varav fyra för rörelsehinddrade och två för bilpool.