Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
 • Illustration modell över bostadsområde
  Vy över området. De gråmarkerade husen visar den nya bebyggelsen och ett befintligt hus omfattas av detaljplanen. Illustration: White Arkitekter
 • Illustration av flerfamiljshus
  Vy från Råckstavägen. Flerfamiljshus med ett 60-tal hyreslägenheter. Illustration: White Arkitekter
 • Illustration av flerfamiljshus
  Vy från Bättringsvägen. Två nya hus för SHIS Bostäder. Illustration: White Arkitekter
 • Illustration av flerfamiljshus
  Vy från Råckstavägen. Flerfamiljshus med drygt 40 hyreslägenheter. Illustration: White Arkitekter

Råckstavägen-Bättringsvägen, Råcksta

Stockholmshem planerar att bygga cirka 300 bostäder i Råcksta.

Längs Råckstavägen och Bättringsvägen finns det planer på att bygga fyra 6-våningshus; två med totalt cirka 100 hyreslägenheter på 1-4 rum och kök samt två hus för SHIS Bostäder med totalt 80 genomgångsbostäder. Genom att bygga om och bygga till vår intilliggande byggnad från 1969 vill vi skapa ytterligare cirka 115 hyreslägenheter. Det finns också planer på ett LSS-boende.

Stadens vision är att utveckla området med olika typer av bostäder samtidigt som värdefull natur bevaras. Husen anpassas till omgivningen och dess utformning skapar känslan av stadskvarter med entréer ut mot gatorna som ger liv och rörelse. Mellan husen blir det gröna stråk som leder upp mot naturmarken och förgårdsmarken får planteringar.

Planen är att bygga ett parkeringsgarage och några parkeringsplatser på markplan intill de nya husen. Det blir cykelrum inomhus och cykelställ på förgårdsmark och gårdar.

I området finns bland annat förskolor, skola, lekplatser, bollplaner och matbutik. Bussar stannar på Bättringsvägen som snabbt tar dig till Råcksta tunnelbanestation och Vällingby centrum.

De nya bostäderna är en del i stadens satsning att bygga 140 000 bostäder till år 2035.