Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

REFO involverar boende i återbruk

Remake och återbruk – REFOs kretslopp ger jobb, integration och minskat svinn. I Solberga höll de öppna träffar för reparation, pyssel och diskussioner om hållbarhet. Grundaren Liselotte Norén ser det hållbara boendet i samverkan och återanvändning.

Vad är Refo?
– Vi är ett företag som kombinerar samhällsnytta med entreprenörskap genom designat återbruk och utbildning. Vi arbetar i ett kretslopp som resulterar i jobb lokalt, integration och minskat svinn.

Vad gjorde ni inom ramen för Gröna Solberga?
– Vi anordnade workshops för de boende i området på temat återbruk, bland annat julklappsverkstad och lappa-och-laga-kväll.

Varför valde ni att vara med?
– Vi tror precis som IVL att det är genom samverkan mellan människor som vi kan hitta de bästa lösningarna för ett mer hållbart liv och levnadssätt. Att få göra det i ett projekt som Gröna Solberga tillsammans med andra entreprenörer och framförallt tillsammans med de boende är så inspirerande. Vi ser fram emot att få träffa de boende i området för att prata om hållbarhet och återbruka tillsammans.

Vilken betydelse har återbruk för det hållbara boendet?
– Återvinning och återbruk är ett sätt att se till att jordens resurser räcker längre. Det du inte behöver kan gå vidare till någon annan eller så gör vi om det till något nytt. Omställningen kräver att vi alla tänker mer på hur vi konsumerar och på vilket sätt. Jag hoppas vi tillsammans med de boende i Solberga hittar många fler olika sätt att återvinna och återbruka det vi redan har.