Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Gruppfoto styrelse Stockholmshem
    Stockholmshems styrelse. Foto: Bengt Alm.

Styrelse

Stockholmshems styrelse väljs av kommunfullmäktige. Styrelsens mandatperiod är fyra år och sträcker sig från första ordinarie årsstämma efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval.

Ledamöter och suppleanter väljs som representanter för kommuninvånarna – inom ramen för det representativa demokratiska systemet – och sammansättningen speglar det partipolitiska styrkeförhållandet i kommunfullmäktige.

Ordföranden tillhör den politiska majoriteten och vice ordföranden oppositionen. Nomineringar av ledamöter och suppleanter görs av respektive politiskt parti.

Stockholmshems styrelse:

Björn Ljung (L), ordförande. Född 1962. I styrelsen 1999-2000 och sedan 2007.

Karin Gustafsson (S), vice ordförande. Född 1977. I styrelsen sedan 2019. Inte med på bilden.

Sophia Granswed Baat (M), ledamot. Född 1986. I styrelsen sedan 2019.

Lars Svärd (M), ledamot. Född 1957. I styrelsen sedan 2019.

Sara Pettigrew (MP), ledamot. Född 1979. I styrelsen sedan 2015.

Jimmy Lindgren (S), ledamot. Född 1966. I styrelsen sedan 2019.

Arvand Mirsafian (V), ledamot. Född 1993. I styrelsen sedan 2019.

Kristin Selander, ledamot. Personalrepresentant Vision. Född 1962. I styrelsen sedan 2011.

Börje L Eriksson, ledamot. Personalrepresentant Kommunal. Född 1954. I styrelsen sedan 2005.

Carl Cederschiöld (M), suppleant. Född 1945. I styrelsen sedan 2008.

Carina Wellenius (L), suppleant. Född 1955. I styrelsen sedan 2019.

Kristin Jacobsson (C), suppleant. Född 1977. I styrelsen sedan 2019.

Caroline Szyber (KD), suppleant. Född 1981. I styrelsen sedan 2019.

Ewa Carlsson-Hallberg (S), suppleant. Född 1957. I styrelsen sedan 2015. 

Magnus Grönlund (S), suppleant. Född 1976. I styrelsen sedan 2019.

Maria Hannäs (V), suppleant. Född 1953. I styrelsen sedan 2019.

Chantelle Small, suppleant. Född 1974. Personalrepresentant Vision. I styrelsen sedan 2017. Inte med på bilden.