Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Styrelse

Stockholmshems styrelse väljs av kommunfullmäktige. Styrelsens mandatperiod är fyra år och sträcker sig från första ordinarie årsstämma efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval.

Ledamöter och suppleanter väljs som representanter för kommuninvånarna – inom ramen för det representativa demokratiska systemet – och sammansättningen speglar det partipolitiska styrkeförhållandet i kommunfullmäktige.

Ordföranden tillhör den politiska majoriteten och vice ordföranden oppositionen. Nomineringar av ledamöter och suppleanter görs av respektive politiskt parti.

Stockholmshems styrelse

Maria-Elsa Salvo (S), ordförande. Född 1987. I styrelsen sedan 2022.

Björn Ljung (L), vice ordförande. Född 1962. I styrelsen 1999-2000 och sedan 2007.

Nassir Abdullahi Ali (S), ledamot. I styrelsen sedan 2023.

Christer Ryd (V), ledamot. I styrelsen sedan 2023.

Zacharias Tjäder (MP), ledamot. I styrelsen sedan 2023.

Tom Hedrup (M), ledamot. I styrelsen sedan 2023.

Victor Siljevik (M), ledamot. I styrelsen sedan 2023.

Kristin Selander, ledamot. Personalrepresentant Vision. I styrelsen sedan 2011.

Gerd Sjöberg Granlund (S), suppleant. I styrelsen sedan 2023.

Stian Armstad (S), suppleant. I styrelsen sedan 2023.

Kiyana Hakimi (S), suppleant. I styrelsen sedan 2023.

Vanja Knocke (V), suppleant. I styrelsen sedan 2023.

Sophia Granswed Baat (M), suppleant. I styrelsen sedan 2019.

Hannah Leopoldson (C), suppleant. I styrelsen sedan 2023.

Christian Olofsson (KD), suppleant. Född 1957. I styrelsen sedan 2015. 

Chantelle Small, suppleant. Personalrepresentant Vision. I styrelsen sedan 2017.