Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Illustration av flerfamiljshus.
    Vy från rondellen vid Björketorpsvägen. Två hus som båda har en del med sex våningar och en med åtta. Illustration: Brunnberg & Forshed
  • Illustration av flerfamiljshus
    Vy längs Råckstavägen. Två bostadskvarter som ska ge känslan av en stadsgata. Putsade fasader i ljusa toner som passar in med befintliga hus. Illustration: Brunnberg & Forshed
  • Illustration av flerfamiljshus
    Vy från koloniområdet mot Råckstavägen. Gårdarna på husens baksida utformas för att likna parken och skogen intill. Illustration: Brunnberg & Forshed

Råckstavägen-Björketorpsvägen, Bromma

Stockholmshem planerar att bygga cirka 140 bostäder i Norra Ängby.

Längs Råckstavägen, mellan rondellen vid Björketorpsvägen och Tunets servicehus, finns det planer på att bygga två flerfamiljshus med totalt cirka 140 hyreslägenheter. Sex av dessa planeras som LSS-boende. Lägenheterna blir på 1-5 rum och kök.

Stadens vision är att utveckla området med fler bostäder samtidigt som värdefull natur- och parkmark bevaras. Husen anpassas till omgivningen och den befintliga bebyggelsen. Dess utformning och med entréer mot gatan ska ge känslan av en stadsgata och skapa mer liv och rörelse.

Planen är att bygga ett parkeringsgarage med 46 platser, varav en för personer med rörelsehinder och en plats för bilpool. Det blir totalt cirka 350 cykelparkeringsplatser i cykelrum inomhus och i cykelställ vid entréer. Det finns också planer på cykelpool och möjlighet att ladda elcyklar.

Dagvatten fördröjs och renas med sedumtak, regnbäddar och ett svackdike.

I området finns förskolor, skolor, lekplatser och vid Råcksta torg en livsmedelsbutik. I Vällingby centrum som ligger cirka en kilometer bort finns bland annat vårdcentral, restauranger och ett hundratal butiker.

Råcksta tunnelbanestation ligger cirka 400 meter bort och närmaste busshållplats ligger ca 150 meter från de planerade husen.

De nya bostäderna är en del i stadens satsning att bygga 140 000 bostäder till år 2035.