Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Två män som ler mot kameran
    Dag-Tore Johannessen och Torbjörn Frisö, männen bakom Kretsloppsbolaget.

Kretsloppsbolaget odlar fisk och grönt

Grönsaker och fisk kan odlas tillsammans mitt i ett bostadsområde. Det menar Torbjörn Frisö som är ägare och chef för Kretsloppsbolaget. I Solberga visade Kretsloppsbolaget hur gröna växter och fisk kan samsas i vattentankar men nu är det här delprojektet avslutat.

– Vårt företag har hållit på med hydroponisk odling, det vill säga växtodling i vatten, i flera år. Att vara med i projektet Gröna Solberga öppnar möjligheter för vår del. Vi hoppas naturligtvis att fler bostadsbolag, byggföretag och kommuner ska bli intresserade av vattenodling av växter i kombination med fiskodling, säger Torbjörn Frisö.

I en källarlokal i Solberga installerade de vattentankar tillsammans med olika former av växtbäddar. Vattentankar med fisk och växtbäddarna bildar ett kretslopp där vattnet från fisktankarna pumpas till växtbäddarna för att därefter pumpas tillbaka till fisktankarna. Det som behöver tillsättas är föda till fisken vars oätna föda och avföring blir till näring för växterna.

– Vi måste komma ner i näringskedjan. Därför odlar vi en fiskart från Afrika som lever vegetariskt. Våra vanliga matfiskar som gös och abborre är rovfiskar som behöver matas med annan fisk. Det skulle göra fiskodlingen svårare att sköta och det skulle inte bidra lika mycket till ekologisk balans.

Kretsloppsbolaget ordnade också workshops för de boende i Solberga. 
– Vi menar att stadsodling är en social företeelse och borde engagera de boende i ett område, säger Torbjörn Frisö.