Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Två ungdomar tittar på en cykel.
    Foto: Swinga.

Gröna Solberga

I Solberga driver vi olika spännande utvecklingsprojekt samlat i det vi kallar Gröna Solberga. Tanken är att mindre företag kan testa, utveckla och demonstrera sina nya hållbara idéer och teknik i verklig miljö, något som kallas testbäddar.

Mitt i vårt bostadsområde erbjuder vi en forsknings- och demonstrationsanläggning där småföretag kan testa hållbara lösningar på olika utmaningar för hela bostadssektorn

Mitt i vårt bostadsområde kan småföretag och organisationer testa sina hållbara lösningar på olika utmaningar för hela bostadssektorn – tillsammans med våra hyresgäster. Till exempel hur vi ska hantera regnvatten för att undvika översvämningar i framtiden och hur kan vi samla in mer matavfall från hushåll i våra områden. Ny hållbar teknik utvecklas ofta i mindre företag och behöver stöd för att kunna etablera sig på marknaden. 

Projekten i Gröna Solberga är alla mer eller mindre kopplade till Stockholmshems fokusområden, som är dagvatten, avfall och delning. Gröna Solberga började som en del av projektet Grön BoStad Stockholm som finansieras av EU. Stockholmshem och IVL Svenska miljöinstitutet drev då projektet tillsammans. Grön BoStad Stockholm tog slut i december 2019 men Stockholmshem har valt att driva testbädden vidare. Sedan 2021 är Gröna Solberga en permanent del av Stockholmshems verksamhet.

I den här filmen, gjord av Stockholms stad då Gröna Solberga vann priset Framsteget, kan du ser hur vi jobbar i Gröna Solberga:


Några av våra testbäddar

Frågor om projektet?

Vi tar gärna emot nya idéer och lösningar som kan passa i vår testbädd och tar in nya projekt löpande. Hör av dig till epost@stockholmshem.se.

För pressfrågor, kontakta Åsa Stenmark, kommunikationschef: asa.stenmark@stockholmshem.se

Vad är en testbädd?

En testbädd är en miljö där företag eller organisationer kan testa nya idéer i verkligheten. På så sätt kan de redan under utvecklingsfasen se om något behöver ändras innan den nya tekniken ska marknadsföras. Att använda testbädd betyder oftast lägre utvecklingskostnader och kortare tid från idé till marknad.