Anette Sand

VD-ord

Ett år som krävt tålamod och flexibiliet

Året 2021 var ett år som innebar att vi fick fortsätta ställa om vårt sätt att arbeta, vara flexibla och ändra på kort varsel. Restriktioner gjorde att vi inte fullt ut kunde leverera den servicenivå vi och våra kunder är vana vid, men vi gjorde vårt allra bästa – med omtanke om hyresgästerna och medarbetarna. Och trots vår känsla av att inte kunna leverera fullt ut så nominerades vi till pris för bästa service i den årliga kundmätningen, det är vi stolta över.

En stabil ekonomi ger pengar till det viktiga

När ekonomiåret 2021 summerats kan vi konstatera att vi gjort ett bra ekonomiskt resultat. Det är viktigt för oss av främst en anledning – alla pengar stannar kvar i bolaget. Det innebär att vi med egna medel kan finansiera ombyggnader och underhållsprojekt. Även nyproduktionsprojekt finansieras till viss del av egna medel. Ett bra resultat ger oss också möjlighet att satsa ännu mer på klimatåtgärder, sociala hållbarhetsfrågor och på att göra våra bostadsområden trygga och trivsamma. Dessutom skapar det en långsiktig stabilitet och utrymme för till exempel höjda räntor.

Vi har investerat i våra äldre hus genom underhåll och ombyggnader. Vi har också färdigställt närmare 600 nybyggda lägenheter för nya och gamla stockholmare. Och vi har fyllt på vår projektportfölj med hela 575 byggrätter.

Satsningen på egna trädgårdsmästare har fortsatt – på två år har vi gått från noll till 19 trädgårdsmästare. Det ger inte bara vackrare och trivsammare gårdar i våra bostadsområden – det leder dessutom till att siffrorna för trygghet och gårdarnas skötsel ökar i vår årliga kundmätning.

Pandemirestriktioner gjorde det svårt att genomföra alla planerade åtgärder för att minska energianvändningen, vi kunde inte göra alla de jobb vi behövde i lägenheter. Ändå ser kurvan bra ut och vi fortsätter minska stadigt, inte minst tack vare gott samarbete med Stockholm Exergi – läs mer om det i vår hållbarhetsrapport. För solenergi går kurvan däremot uppåt – precis som den ska. På tre år har vi ökat vår solenergiproduktion med 330 procent!

Fonder gör verklighet av medarbetares idéer

Genom våra interna fonder – klimatfonden och bosociala fonden – har våra medarbetare kunnat söka medel för projekt och åtgärder kopplade till hållbarhet. Allt från trygghetsskapande projekt till åtgärder som minskar våra utsläpp eller främjar biologisk mångfald. Det har varit ett imponerade engagemang – fonderna har under året finansierat bland annat platsutvecklingsprojekt, trädflyttar och solceller.

Systematisk hyressättning – vi nådde inte ända fram

Projektet Stockholmshyra har pågått i många år men avslutades i oktober, i samförstånd mellan bostadsbolagen och Hyresgästföreningen region Stockholm. Tyvärr kom vi inte ända i mål. Kanske tog vi oss vatten över huvudet; att komma överens om en systematisk hyressättning som fungerar för så många parter var för komplext. Dock fanns det mycket som vi var överens, och det tar vi med oss i arbetet med hyressättning framöver.

Ännu mer Rättvist byggande

Vårt envisa och idoga arbete med Rättvist byggande – det sätt vi jobbar mot organiserad brottslighet på våra byggarbetsplatser – har fått stor uppmärksamhet i branschen och samhället. Därför fattade vi beslut om att expandera arbetet genom att bilda en förening där fler byggherrar får möjlighet att arbeta med samma metod. Redan innan året var slut stod flera aktörer på kö för bli medlemmar i föreningen Rättvist byggande, som nu drivs tillsammans med branschorganisationen Byggherrarna.

Nöjda medarbetare gav fina utmärkelser

Vi har tagit kliv uppåt inom alla områden i stadens medarbetarenkät och är topp fem av alla stadens förvaltningar och bolag. Det märks även utåt att vi har nöjda medarbetare och under året har vi vunnit fina utmärkelser som Årets employer brandingföretag 2021.

Och nu ökar arbetsglädjen – när vi kan jobba som vi vill och träffa varandra och våra hyresgäster. Jag önskar att jag kunde prata med var och en av alla de drygt 60 000 hyresgäster som bor hos oss, och tacka dem för deras tålamod under pandemin. Vi har inte kunnat ge den service vi velat fullt ut men nu blir det andra bullar – 2022 går vi hårt ut och ökar med fokus på nöjda kunder!


Anette Sand
VD
Stockholm i mars 2022