Kvinna och man i blomsterrabatt

Vårt 2022

Året i korthet

 • Vi har 28 195 lägenheter i 402 fastigheter

 • Vi färdigställde 195 nya bostadslägenheter

 • Resultat efter finansnetto: 1 163 mnkr

 • Omsättning: 2 953 mnkr

 • Antal tillsvidareanställda: 390

 • En grupp kollegor

  Precis som för de flesta arbetsgivare handlade mycket om återgången till arbete efter pandemin och det nya hybrida arbetslivet. Stockholmshem har sett över sin arbetsplatsstrategi och gett medarbetare fler möjlighet till flexibilitet.

  Foto: Bengt Alm

 • Plakat på byggplank

  Under 2022 blev Rättvist byggande, som Stockholmshem initierade 2017, en fristående förening. Hela 26 byggherrar är nu medlemmar i föreningen för sund konkurrens på lika villkor på Sveriges byggarbetsplatser.

  Foto: Bengt Alm

 • Två kollegor hjälps åt att lasta ur en bil

  Stockholmshem är en av de verksamheter inom Stockholms stad där medarbetarna trivs bäst. Det visar medarbetarenkäten som genomfördes i februari 2022. Dessutom utsågs Stockholmshem till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i utmärkelsen Karriärföretag 2022.

  Foto: Ola Jacobsen

 • Fasad

  Under våren sålde vi vår fastighet på Hornsgatan, där vi haft huvudkontor sedan 1995. Det var fastighetsfondbolaget Genesta som köpte huset. Fram till 2024 och vår flytt till Skärholmen och det nya hus vi håller på att bygga där är vi kvar som hyresgäster på Hornsgatan.

 • Event, invigning, beachflaggor med Stockholmshem framför husfasad

  I maj firade vi in våra nybyggda hus i Rosenlundsparken. Hyresgästerna hade hunnit bo i huset i ett år, men på grund av pandemin fick invigningen skjutas upp. Vår vd Anette Sand och styrelseordförande Björn Ljung berättade för hyresgäster och samarbetspartners om husets resa från arkitekttävling 2013 till nomineringen till Årets Stockholmsbyggnad 2022.

 • Flygfoto över hus med solceller

  Våra första Stockholmshus på Hagsätravägen i Rågsved utsågs till 2022 års bästa nyproduktion av Sveriges Allmännytta. Hållbarhet präglade i hela projektet och de här husen har betydligt lägre klimatavtryck än många andra nyproduktionsprojekt. För att hantera dagvatten och skyfall har husen olika hållbara utomhuslösningar som biologiska erosionsskydd, svackdiken med biokol, planteringar i regnbäddar och växtväggar.

  Foto: Gustav Kaiser

 • Diplom

  Under våren blev ytterligare nio kolleger certifierade fastighetsförvaltare. Validering och certifiering är något som erbjuds alla kundförvaltare på Stockholmshem, och totalt har 20 kundförvaltare blivit FAVAL-certifierade på Stockholmshem. Det är unikt i branschen. FAVAL är ett valideringsverktyg som tagits fram av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

 • I april gick alla medarbetare ”man ur huse” för att träffa våra hyresgäster och dela ut årets kundenkät. Här träffar Anna och Ali en hyresgäst i Rågsved. Resultatet för året blev bland annat högst betyg någonsin för ”Rent och snyggt” samt ”Trygghet”. Alla delfrågor som rör trygghet förbättrades och hyresgäster i alla områden ger oss högre betyg.

  Foto: Ola Jacobsen

 • Flicka siktar med basketboll på basketkorg

  Drygt 2 000 barn och ungdomar från Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder deltog under sommaren i allt ifrån simning, boxning, basket, fotboll, friidrott och cirkusskola till teater, konstverkstad, odlingskurs, digitalt skapande och djurläger. Aktiviteterna ordnas i samarbete med klubbar och föreningar, för att ge barn och ungdomar i våra områden en meningsfull sommar.

  Foto: Peter Lydén 

 • Händer oljar utemöbler

  Vi kunde erbjuda 121 skolungdomar sommarjobb. De får sina första arbetslivserfarenheter och rad på CV:t, vi får hjälp med att pyssla om våra hus och gårdar lite extra.

  Foto: Bengt Alm

 • Ballonger med text OH!

  I arkitekturfestivalen Open House visade vi tre av våra coolaste nya hus: parkhuset i Rosenlundsparken på söder, plusenergihuset Backåkra i Norra Djurgårdsstaden och de hållbara Stockholmshusen på Hagsätravägen i Rågsved.

 • Vår bostadssociala fond finansierade bland annat en konstnärlig gestaltning av en trappa i Skärholmen, ett samarbetsprojekt mellan Unga Berättar, Arbetsmarknadsförvaltningen och Stockholmshem. Tio ungdomar skapade konstverket ”Om min mormor såg mig nu” i mosaik. Trappan är vägen hem för många av våra hyresgäster i Skärholmen och de positiva symbolerna är ett sätt att skapa trivsel i området. På trappans invigning deltog bland annat de här tre små hyresgästerna.  

 • Människosamling på ett torg

  I november invigdes Mötesplats Kvarnhagsplan. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning vill nå ännu fler medborgare och den 25 oktober startade vi ett unikt samarbete för att främja integration och trygghet. Stadsdelsförvaltningen och organisationen Hej Främling! flyttar ut sin verksamhet till vår lokal i Hässelby Gård ett par timmar i veckan, och vi hjälper till med att informera våra hyresgäster om servicen. 

 • Är det tradition efter två år i följd? Även 2022 hade vi pumpaevent till halloween i våra utvalda områden, där familjer fick komma och göra sina egna pumpalyktor. Mycket uppskattat!

 • Under året sålde vi en fastighet i Skärholmen till bostadsrättsförening. Det var 2019 som Stockholm stad gav boende i ytterstaden möjlighet att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Under perioden 2019-2022 behandlades 13 intresseanmälningar, och samtliga processer är nu avslutade. Tre fastigheter ombildades, totalt 525 lägenheter.

  Foto: Per Westergård

 • Energikris i Europa. Stockholmshems medarbetare jagade energitjuvar i husen – här ronderar vår energitekniker Daahir i ett fläktrum – och hittade åtgärder som sparar 625 MWh per år. Vi kampanjade också för att hjälpa hyresgäster spara energi.

  Foto: Ola Jacobsen

 • Porträttbild av två kvinnor

  Under året gick Anette Sand, Stockholmshems vd sedan 2018, i pension. Anette Scheibe Lorentzi utsågs till ny vd, men fick kort därefter istället uppdrag inom moderbolaget Stockholm stadshus AB. Vice vd Olle Torefeldt blev då tillförordnad vd.

  Foto: Bengt Alm.

 • Kvinna på balkong med Stockholms city i bakgrunden

  Den nya politiska majoriteten i Stockholms stad utsåg Maria-Elsa Salvo till Stockholmshems styrelseordförande. Björn Ljung som varit styrelseordförande för Stockholmshem i flera omgångar är kvar som vice ordförande.

 • Husbygge

  Under året började vårt nya hus i Skärholmen stiga i höjden. 23 våningar ska det bli – ett nytt landmärke i Skärholmen. Huset ska stå klart 2024 och innehålla vårt nya kontor, 102 lägenheter och lokaler för kulturverksamhet.

 • Trygga trappan är ett samarbete mellan oss och polisen för att komma tillrätta med ”trapphäng” i några utvalda fastigheter. Polisen kan bötfälla de som inte hör hemma i huset för olaga intrång. Modellen är resurskrävande för polisen men har gett bra resultat, och under året utvecklade vi modellen för att ge polisen bättre stöd för planering. Flera stadsdelar och kommuner runt om i landet har visat intresse för metoden.

 • Vit dosa på vägg i hall

  I ett stort projekt som pågått under året har vi satt upp temperatur- och fuktsensorer i 22 000 av våra lägenheter. De hjälper oss hålla bättre och jämnare inomhustemperatur och spara energi: när alla sensorer är på plats uppskattar vi att de sparar 6 procent energi.

  Foto: Stockholms Exergi

 • Solpaneler på tak

  Sedan 2019 har vi ökat vår egenproducerade solel med 333 procent (från 390 MWh 2019 till 1 298 MWh 2022). Det motsvarar 2,5 procent av vår elanvändning. Målet är 10 procent år 2040. Förra året byggde vi fem nya anläggningar, till exempel den här i Hammarby Sjöstad.

 • Stockholmshem har i uppdrag från Stockholms stad att bidra till nyproduktion av bostäder och ska bygga cirka 200 lägenheter per år. Under 2022 blev 195 nya lägenheter klara, bland annat 115 studentlägenheter och 43 lägenheter till SHIS Bostäder i Enskede (bilden).

  Foto: Gustav Kaiser

 • Julkrans i port

  Adventsfint! Våra team i Rågsved, Skärholmen, Sätra, Hässelby och Blackeberg band 390 kransar och hängde upp i portar. 

   

 • Vardagsrum

  Vårt systematiska och enträgna arbete mot lägenhetsfusk, otillåten andrahandsuthyrning och skenbyten resulterade i att 193 lägenheter kunde gå till bostadsförmedlingens kö under förra året.

  Foto: Gustav Kaiser