Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Porträtt ung kvinna
    Sanna

Sanna, kategoriansvarig upphandlare

För att bli en vass upphandlare bör man även ha en dos kreativitet.

Sanna

Hur länge har du jobbat på Stockholmshem?

Jag kom hit i början 2015 som praktikant då jag fortfarande studerade, och blev sedan anställd samma år i samband med min examen.

Vad gör du som upphandlare?

I huvudsak handlar jag upp tjänster inom drift/förvaltning och byggentreprenader, stöttar verksamheten i diverse inköps- och avtalsfrågor samt är hållbarhetssamordnare på vår enhet. Som upphandlare projektleder jag upphandlingar, driver processen framåt och till hjälp har jag en referensgrupp som består av bland annat sakkunniga. Processen inleds med ett förarbete där vi upprättar en strategi för upphandlingen och avslutas med en plan för hur avtalet ska följas upp under avtalstiden.

Vid varje upphandling är huvudfokus att gynna den goda affären, uppfylla verksamhetens behov samt se till att detta sker inom lagens råmärken (lagen om offentlig upphandling).

Vad är det bästa med ditt jobb?

Flera saker! Jag drivs av utmaningen att upphandla affärsmässiga avtal för alla parter samtidigt som jag har en rad aspekter att förhålla mig till; politiska såsom miljö- och sociala mål men också skiftande marknadslägen, lagar och praxis, tidsplaner, et c.

Det är en rolig mix av varierande arbetsuppgifter samt ett utmanade, omväxlande och stimulerande arbete. Ett stort plus är även att jag får arbeta med kompetenta och engagerade kollegor.

Hur ska man vara för att passa som upphandlare?

Analytiskt, noggrann, kommunikativ och ha lätt för att samarbeta med andra människor. För att bli en vass upphandlare bör man även ha en dos kreativitet.

Vad lockade med Stockholmshem?

För mig kändes det meningsfullt att få vara en del av ett företag som ombesörjer bostadsbyggandet i Stockholm. Jag hade även hört mycket positivt om Stockholmshem som arbetsgivare.