Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Brun putsad fasad.

Varsam renovering – exemplet från Solberga

Våra fina hus från 50-talet i Solberga är i stort behov av renovering. Fasader och fönster är uttjänta och måste förbättras för att följa dagens, och morgondagens, krav på värme, inomhusklimat och bullernivåer. Samtidigt gäller det att få till renoveringarna med ett så varsamt handlag som möjligt. Inte helt enkelt – men med rätt kunskap, samarbete och rätt mycket pannben har vi kunnat ta fram en hållbar modell.

Vi vet att vi behöver renovera fönster och tilläggsisolera fasader, och vi vet också att det inte kan påverka husens karakteristiska utseenden allt för mycket. Men helt enkelt är det inte efterom våra hus i Solberga är gulklassade enligt Stockholms stads kulturhistoriska klassificering. Det innebär att de har en positiv betydelse för stadsbilden, ett visst kulturhistoriskt värde och att det därför är svårare att få igenom planer som kan ändra utseendet på byggnaden.

Risken var att vi inte skulle få bygglov för att fönstren skulle hamna för långt in i fasaden vid en tilläggsisolering, och därmed påverka husets karaktär. Alternativet att behöva byta ut alla fönster ville vi inte göra, för varför slänga dugligt material?

Gott samarbete gav hållbara lösningar

Genom ett fint samarbete med sakkunnig KUL (Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden), arkitekter och Stadsbyggnadskontoret godkändes till slut bygglovet för den första etappen av renoveringen, av en del av beståndet. Fönsterkarmarna renoverade vi på plats medan fönsterbågar renoverades varsamt och fick ytterligare isolerglas hos en fönsterexpert. De fina trädörrarna i portarna kunde vi också fixa på plats. 

  • Brun putsad fasad
    "Före". Husen var i stort behov av renovering. Här syns fasaden på baksidan av ett av husen. Foto: Stockholmshem
  • Brun fasad
    "Efter". Fasaden är tilläggsisolerad, och fönstren varsamt renoverade på ett sätt som bevarar fasadens typiska utseende. Foto: Stockholmshem

Att ta tillvara på fönster och dörrar har visat sig kosta ungefär lika mycket som att byta ut till nytt. Nu kunde vi istället bevara det fina hantverk från när huset byggdes. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det toppen.

Renoveringsmodellen träffar alla mål

Genom att tilläggsisolera fasaden och förbättra fönstren får vi varmare hus som inte läcker och kan på så vis spara in på uppvärmningskostnader. Tidiga beräkningar visar att vi sparar cirka 10 procent energi på att byta ut innerrutan mot isolerruta och 10 procent på att isolera fasaden. På de första 54 lägenheterna i Solberga-beståndet som behöver renoveras betyder det en årlig besparing på mer än 250 000 kronor. Och hyresgästerna blir nöjdare med både varmare och tystare lägenheter. Dessutom skapar vi hållbara bostadsområden som håller många år framöver.

Det här projektet är en start – vi behöver göra liknande renoveringar av fasader till ytterligare 1 000 lägenheter i Solberga. Vi hoppas att kunna använda modellen oavsett klassning på byggnaderna. Flera grönklassade hus på Kristallvägen har redan fått bygglov och snart startar vi renoveringarna där.

Breda samarbeten i staden är viktigt när vi hela tiden ställs inför nya renoveringsutmaningar och jobbar för att hitta sätt att arbeta varsamt. Det ger oss en bra plan framåt, som är hållbar både ur ett ekonomiskt- och miljöpåverkansperspektiv. 

Det gäller det att ta vara på möjligheten att tilläggsisolera fasaderna i samband med vi putsar dem. Det dröjer 60 år innan det är dags att putsa om dem igen och nu vet vi att de håller – och håller värmen! – till dess.