Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
 • Kvinna kollar elementventil.
  Foto: Bengt Alm.

Energianvändning

Eftersom vi hela tiden bygger nya hus kommer vår köpta fastighetsel- och värme alltid öka något, men eftersom de nya husen också är mer energieffektiva sänks den genomsnittliga energianvändningen.

När vi bygger nytt har vi högt ställda krav på energiprestandan. För nyproduktion ska vi uppnå 55kWh/m2 och år. För att nå våra mål arbetar vi med en lång rad åtgärder när vi planerar husen. Vi samarbetar med fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi för bättre värme- och effektstyrning. 

Vid varje större ombyggnation och större planerat underhåll har vi som mål att minska energianvändningen med minst 30 procent. Det görs i tätt samarbete mellan våra energi- och underhållsenheter.

När vi genomför planerat underhåll ser vi samtidigt till att göra energieffektiviserande åtgärder, framför allt när vi renoverar fönster eller fasader.

Så här minskar vi vår energianvändning:

 • Smartare styrning av värmesystem: vi installerar sensorer i 24 000 lägenheter. Det ska vara klart vintern 2023/2024 och vi räknar med att det minskar energianvändningen med cirka 6 procent.
 • installerar fler solceller
 • sätter in isolerrutor (extrarutor) om fönstren inte behöver bytas
 • isolerar vindsutrymmen 
 • justerar värme- och ventilationssystem så att alla lägenheter får rätt inomhustemperatur.

Våra energimål

 • Spara 5 procent av energin för värme, varmvatten och fastighetsel per A-temp till 2023 (jämfört med 2018). Det motsvarar cirka 1 procents besparing per år för alla företagets fastigheter.
 • energieffektivisera 30 procent av energin som tidigare förbrukades vid stora ombyggnationer
 • en total energianvändning på högst 55 kWh/m² per år för våra nybyggda hus
 • komma ner till en energianvändning på 135 kWh/m² per år i hela beståndet senast år 2023.