Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
 • Kvinna kollar elementventil.
  Foto: Bengt Alm.

Energianvändning

Eftersom vi hela tiden bygger nya hus kommer vår köpta fastighetsel- och värme alltid öka något, men eftersom de nya husen också är mer energieffektiva sänks den genomsnittliga energianvändningen.

När vi bygger nytt har vi högt ställda krav på energiprestandan. För nyproduktion ska vi uppnå 55kWh/m2 och år. För att nå våra mål arbetar vi med en lång rad åtgärder när vi planerar husen. Vi samarbetar med fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi för bättre värme- och effektstyrning. 

Vid varje större ombyggnation och större planerat underhåll har vi som mål att minska energianvändningen med minst 30 procent. Det görs i tätt samarbete mellan våra energi- och underhållsenheter.

När vi genomför planerat underhåll ser vi samtidigt till att göra energieffektiviserande åtgärder, framför allt när vi renoverar fönster eller fasader.

Så här minskar vi vår energianvändning:

 • Smartare styrning av värmesystem minskar energianvändningen med mellan 6 och 7 procent. På bara ett år har vi installerat inomhussensorer i 22 000 lägenheter
 • installerar fler solceller
 • sätter in isolerrutor (extrarutor) om fönstren inte behöver bytas
 • isolerar vindsutrymmen 
 • justerar värme- och ventilationssystem så att alla lägenheter får rätt inomhustemperatur.

Våra energimål

 • att minsta energiprestandan med 10 % till 2027, jämfört med 2022
 • energieffektivisera 30 procent av energin som tidigare förbrukades vid stora ombyggnationer
 • en total energianvändning på högst 55 kWh/m² per år för våra nybyggda hus
 • komma ner till en energianvändning på 135 kWh/m² per år i hela beståndet senast år 2023.