Till startsidan på stockholmshem.se
  • Husfasader med solceller.
    Våra plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden med 730 kvm solceller på tak och väggar.

Solenergi

På Stockholmshem arbetar vi för att öka vår produktion av förnyelsebar energi och bidra till den hållbara omställningen. Som ett led i det arbetet har vi på fyra år ökat vår solenergiproduktion med 333 procent.

Vi arbetar hela tiden med att förebygga och minska vår negativa miljöpåverkan.

Vi deltar i Allmännyttans Klimatinitiativ där målet är att all energi ska vara fossilfri till år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Vi tar det också ett steg längre och ska vara klimatneutrala till 2030.

Under 2022 togs fem nya anläggningar i bruk på Södermalm, i Rinkeby, Hammarby Sjöstad och Västertorp. Bland andra bolagets hittills största i kvarteret Linjalen på Södermalm. Den ökar vår totala solelsproduktion med 30 procent. Anläggningen beräknas producera 300 megawattimmar (MWh) el varje år. Det motsvarar elanvändningen för 90 medelstora lägenheter under ett år.

Under 2023 planerar vi för ytterligare solceller i Solberga och i Bagarmossen startar den första etappen av en stor utbyggnad där 28 hustak så småningom ska få solceller.

Elen som produceras försörjer i första hand fastigheternas tvättstugor, hissar, ventilation och belysning. Överskottet kan också levereras ut på elnätet.

Stockholms solkarta kan du se hur mycket el respektive solcellsanläggning genererar. Solkartan drivs i Stockholms stads regi och informationen uppdateras var tionde minut. Alla anläggningar finns inte med i nuläget, men fylls på efter hand.

Fakta Stockholmshem och solenergi

  • Vårt långsiktiga mål för solceller följer stadens miljöprogram – 5 550 kWp (kilowatt peak) installerad effekt år 2040, vilket motsvarar tio procent av vår elförsörjning
  • Sedan 2019 har Stockholmshem ökat sin egenproducerade solenergi med 333 procent (från 390 MWh/år till 1298 MWh/år).
  • Produktionen kan användas lokalt i fastigheterna eller levereras ut på elnätet
  • Vid årsskiftet 2022/2023 är målet en installerad effekt på 1 828 kWp, en ökning med 600 procent jämfört med 2018
  • Störst av alla anläggningar just nu är kvarteret Linjalen med 1 600 kvadratmeter solceller på totalt 324 kWp
  • Näst störst är Stockholmshems plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden (146 kWp) med 730 kvm solceller på tak och fasader
  • Vi ska alltid utvärdera möjligheten att installera solceller när vi bygger nytt och bygger om.

Sidan uppdaterad mars 2023.