Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Skriv ditt examensarbete hos oss

Ska du skriva examensarbete i höst? Går du på högskola eller universitet? Då är du välkommen att testa dina kunskaper i praktiken!

Eftersom vi har som mål att bli klimatneutrala 2030 fokuserar vi på områden inom klimat-, energi eller större hållbarhet – se teman nedan. Om du har ett eget ämne inom området som du tror att både du och vi kan ha nytta av, så är det bara att komma med förslag.

Examensarbetet gäller från hösten 2020. Vi behöver din ansökan senast den 31 maj.

Förslag på tema för examensarbete

1. Hur mycket förnybar energi måste ett av Stockholmshems nyproduktionsbyggnader utrustas med för att avbetala sin klimatskuld på 50 år (Boverket) eller 60 år (Levels)?

 • Hur borde vi jobba med att minska ett byggprojekts klimatskuld?
 • Beräkna 3 typhus från Stockholmshem och gör relevanta simuleringar inom både energi och klimat.

2. Varför är det så svårt för Stockholmshems projekt att uppnå stadens krav på en energiförbrukning under 55kWh/m2?
Vilka kritiska delar i projekten hindrar från måluppfyllelse?

 • Byggnadstekniskt?
 • Energiberäkningsmässigt?
 • Organisatoriska?

3. Hur stor är tillgången på relevant klimatrelaterat material inom Stockholmshems byggprojekt?
Gör en empirisk studie om tillgången och användbarheten av EPD-data och utvärdera både vilka flaskhalsar och pådrivande faktorer det finns inom specifika byggprojekt.

4. En utvärdering av användnings- och utvecklingsmöjligheter av materialdatabasen Byggvarubedömningen inom material- och eller klimatområdet.

5. Eget ämne som du tror att både du och vi kan profitera av inom klimat-, energi eller större hållbarhetsområdet.

I din ansökan vill att du skickar med - i pdf-format:

 • En kort beskrivning av det ämne du vill undersöka och vad du kan tänka dig att både du och Stockholmshem kan lära sig av din undersökning (högst en sida).
 • En beskrivning av det program du läser och där du listar ett par kurser du tagit som du tror hjälper dig att uppnå studiens mål (högst en sida).
 • En tidsplan som visar ungefärlig tidsram för arbetet: planerad starttid och examinationsdatum. Berätta också hur många ETCS-poäng ditt examensarbete ligger på (högst en halv sida).
 • Ett CV (högst två sidor).

(Om du inte skriver ditt arbete själv så vill vi ha en gemensam beskrivning av punkterna ovan, men CV:n för alla personer som ingår i gruppen).

Vi erbjuder dig

 • Ett ex-jobb med verklighetsförankring som vi som organisation (och förmodligen också andra framtida arbetsgivare) har nytta av.
 • Relevanta erfarenheter från verkligheten.
 • Ett mindre antal handledningstillfällen för att prata om syfte och planering av arbetet.
 • Intervjuer (och kontakter) med personer inom Stockholmshem (och eventuellt andra inom byggbranschen, exempelvis miljösamordnare, energistrateger, projektledare, installationsledare).
 • Vid avslutat projekt – en presentation av resultatet för berörda inom företaget.
 • Efter behov och överenskommelse tillgång till en arbetsplats vissa dagar i veckan på Stockholmshems huvudkontor på Hornsgatan i Stockholm
 • Efter behov och överenskommelse: inlogg i relevanta datasystem-/program som behövs för att utföra arbetet, t ex: 
  Klimatberäkningar i Byggbranschens Miljöberäkningsverktyg "BM" (utvecklat av KTH/IVL) eller databas för material och kemisk bedömning av byggvaror genom Byggvarubedömningen

Vad behöver du bidra med

 • Teoretisk och akademisk förankring av arbetet
 • Akademisk handledare och examinator på högskola/universitet.

Har du frågor om ämnen kan du kontakta Sara Zenter, miljösamordnare på tel 08-508 39 108. Har du frågor kring urvalsprocessen kan du kontakta Malin Flodqvist, HR på tel 08-508 39 123.

Customer service