Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Stockholmshems ledningsgrupp

Olle Torefeldt, t f vd. Journalist, JH (JMK). Född 1963. Anställd 1998. Tidigare erfarenhet: chef Utveckling & marknad. Tidningen Folket, SvD, informatör Läkarmissionen, marknadsansvarig svenska Amnesty.

Helena Roos, ekonomichef. Nationalekonom Handelshögskolan Umeå. Anställd 2022. Tidigare erfarenhet: ekonomichef Huge Bostäder AB, Ekonomichef Nordic Flanges Group, BAE System Hägglunds AB m.m.

Cecilia Liljedahl Torhult, chef boende & lokaler. Bachelor of Science från Oxford Brookes University. Född 1974. Anställd 2023. Tidigare erfarenhet bl a: regionchef Balder, marknadsområdeschef Riksbyggen. 

Patrik Andersson, chef bygg & teknik. Teknisk licentiat, KTH. Född 1959. Anställd 2013. Tidigare erfarenhet: avdelningschef och regionchef JM AB.

Anna Sköldebrandt Ljung, t f chef utveckling & marknad. Civilingenjör. Född 1970. Anställd 1998. Tidigare erfarenhet: Skandia fastigheter.

Jenny Nielsen, HR-chef. Beteendevetare med fil. kand i sociologi och personal, arbetsliv och organisation. Född 1976. Anställd 2018. Tidigare erfarenhet: HR-chef fastighetskontoret, chefs- och ledarutvecklare stadsledningskontoret mm.