Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Bildmontage Anette Sand, Olle Torefeldt, Per Forsling, Patrik Andersson, Jenny Nielsen, Svante Larsson
    Stockholmshems ledningsgrupp: Anette Sand, Olle Torefeldt, Per Forsling, Patrik Andersson, Jenny Nielsen, Svante Larsson. Foton: Bengt Alm.

Stockholmshems ledningsgrupp

Anette Sand, vd. Född 1957. Anställd 2018. Tidigare erfarenhet: vd Familjebostäder, vd Förvaltaren, vd Sigtunahem, vd Wallenstam, vd HSB Södertörn BoService AB.

Olle Torefeldt, vice vd, chef Utveckling & Marknad. Journalist, JH (JMK). Född 1963. Anställd 1998. Tidigare erfarenhet: Tidningen Folket, SvD, informatör Läkarmissionen, marknadsansvarig svenska Amnesty.

Per Forsling, chef Boende & lokaler. Civilingenjör KTH. Född 1974. Anställd 2015. Tidigare erfarenhet: Utvecklingschef Fastighetsägarna Stockholm, verksamhetskonsult Meta Fastighetsadministration, energispecialist AB L E Lundberg.

Patrik Andersson, chef Bygg & Teknik. Teknisk licentiat, KTH. Född 1959. Anställd 2013. Tidigare erfarenhet: avdelningschef och regionchef JM AB.

Jenny Nielsen, HR-chef. Beteendevetare med fil. kand i sociologi och personal, arbetsliv och organisation. Född 1976. Anställd 2018. Tidigare erfarenhet: HR-chef fastighetskontoret, chefs- och ledarutvecklare stadsledningskontoret mm. 

Svante Larsson, ekonomichef. Civilekonom. Född 1960. Anställd 2000. Tidigare erfarenhet: Fakto Förvaltning (egen konsultverksamhet), skatteansvarig, Svenska Bostäder.