Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Säga upp lägenheten

Hos oss gäller en uppsägningstid på tre månader. Säg därför upp kontraktet minst tre månader innan du ska flytta.

Lämna ifrån dig lägenheten städad och fin.

Tänk på att uppsägningstiden alltid är minst tre hela kalendermånader. Till exempel: om du säger upp din lägenhet den 4 januari upphör ditt hyreskontrakt den 30 april. Säger du upp hyreskontraktet den 25 februari upphör kontraktet den 31 maj.

Vid dödsfall kan uppsägningen ske med en månads uppsägningstid om dödsboet säger upp hyresavtalet inom en månad från dödsfallet. Då ska alla dödsbodelägare underteckna uppsägningen och det ska även bifogas ett registerutdrag som visar att personen är avliden.

Besiktning och visning

Din lägenhet kommer att besiktigas innan du flyttar och tid för besiktning bokas när du säger upp hyreskontraktet. Besiktningen sker i allmänhet under den första uppsägningsmånaden.

Du är enligt hyreslagen skyldig att låta bostadssökande få se på lägenheten under uppsägningstiden. Även visning av lägenheten sker oftast under den första uppsägningsmånaden.

Nycklar

Lämna tillbaka nycklarna senast kl 12.00 dagen efter ditt hyreskontrakt har upphört. Upphör hyreskontraktet att gälla den 30 september ska nycklarna alltså återlämnas senast kl 12.00 den 1 oktober. Den som tillträder har rätt till lägenheten från kl 13.00 den dagen hyreskontraktet börjar gälla. Är tillträdesdagen en helgdag eller röd dag sker nyckelutlämning nästföljande vardag kl 13.00.

Städa din lägenhet

När nästa hyresgäst flyttar in ska lägenheten vara ordentligt städad. Det gäller även förråd, balkong med mera. I broschyren Rent hemma finns städtips och en tydlig checklista på vad du som hyresgäst bör tänka på när du städar din lägenhet för sista gången.

Customer service Customer service