Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Tillfälliga bostäder i Örby

Bostäder för alla

Stockholmshem har lång erfarenhet av att bygga för alla stockholmare. Inte bara för dem som kan få en bostad via den ordinarie bostadskön, utan också för dem som av olika skäl har svårigheter att få ett eget hyreskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden.

Vi har ett särskilt uppdrag från Stockholms stad att bistå SHIS Bostäder (Stiftelsen hotellhem i Stockholm) i deras verksamhet, bland annat med att bygga fler bostäder. SHIS Bostäder är Stockholms stads största hyresvärd inom sociala bostäder.

Lägenheterna förmedlas som genomgångsbostäder med korttidskontrakt, dels via stadens socialtjänst, dels via Bostadsförmedlingen i Stockholm.

För att ge fler ungdomar möjlighet till eget boende startade vi under 2015 ett försök med så kallade kompiskontrakt för personer mellan 18-25 år. Det tillåter ungdomar att dela på ett kontrakt under fyra år och samtidigt behålla sin kötid i bostadsförmedlingen. 

Vi öronmärker även lägenheter för ungdomar för att öka deras möjlighet att få eget boende.

Tillfälliga bostäder

Under 2016 ökade behoven att ordna bostäder för nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. En ny bosättningslag fördelar antalet personer per kommun. Det är Stadsledningskontoret som leder och samordnar arbetet med att hitta tillfälliga bostäder i Stockholm. Behovet av nytillskott i form av genomgångsbostäder är stort. 

SHIS Bostäder hyr ut genomgångsbostäderna och Stockholmshem har i uppdrag att bygga dem med tidsbegränsade bygglov.