Till startsidan på stockholmshem.se

Byt lysrör

Börjar lysröret i badrummet eller köket blinka är det dags att byta till ett nytt. Tänk på att köpa rätt modell, det finns många varianter att välja mellan.

Ett lysrör håller i ungefär tre år. Sedan börjar det blinka eller så tar det längre tid innan lysröret tänds. Ett blinkande lysrör innebär en ökad brandrisk, så byt det så snart du har möjlighet.

Numera finns LED-lysrör som håller längre, är tåligare, effektivare och mer miljövänliga än den gamla varianten som innehåller kvicksilver. LED-lysrör finns att köpa på större matvarubutiker eller detaljhandelsbutiker för elprodukter.

Innan du går till affären gäller det att ta reda på vilket lysrör som passar till just ditt badrumsskåp. Skruva loss det gamla lysröret och ta med det när du ska köpa nytt. Skruva också loss den så kallade glimtändaren som sitter intill.

Byt lysrör och glimtändare

Glimtändaren ser ut som en liten propp och den behövs för att lysröret ska tändas. Både lysröret och den lilla proppen har troligen suttit lika länge, så byt bägge på samma gång. Numera finns det säkerhetsglimtändare och vår rekommendation är du byter till en sån. De gör så att ett lysrör som suttit länge inte blinkar, och då minskar brandrisken.

Stäng strömmen till lampan innan du börjar skruva. För att vara på den säkra sidan kan du skruva ur säkringen till badrummet. Tänk på att vrida lysröret försiktigt eftersom det är ganska skört.

Så här byter du lysrör i badrumsskåpet:

Byta lysrör

På badrumsskåpets ovansida sitter ett plexiglas fast med en eller flera skruvar. Skruva loss skruvarna och lyft bort plexiglaset för att komma åt lysröret.

glimtändare

Bredvid lysröret sitter glimtändaren som gör att lysröret tänds. Byt den samtidigt. Glimtändaren skruvar du loss genom att vrida den motsols, åt vänster.

skruva ur lysrör

Nu är det dags att skruva ur själva lysröret. Det gör du genom att försiktigt vrida röret ett kvarts varv i sitt fäste. När du har vridit det i rätt läge ska det gå att dra ut röret utan att ta i.

sätta fast lysrör

Det nya lysrörets piggar förs sedan in och vrids tillbaka en kvarts varv tills det säger klick. Var försiktig så att inte piggarna går sönder. Tvätta rent plexiglaset innan du skruvar tillbaka det, så får du bättre belysning i badrummet.

Byta lysrör i köket?

lysrör i kök

Behöver du byta lysrör ovanför diskbänken gör du på samma vis som ovan – men oftast finns det ingen kupa/plexiglas där, så du kan hoppa över första steget. Eftersom lysröret sitter under överskåpet med röret vänt in mot väggen kan det vara knepigt att få loss det, vrid försiktigt. Glimtändaren sitter bakom lysröret.

Lysrör är farligt avfall

Lysrör ska du alltid lämna dem till återvinning – inte kasta bland vanliga sopor.