Till startsidan på stockholmshem.se

Alla bidrag räknas – så här sparar Stockholmshem el

Vi behöver alla hjälpa till att minska elanvändningen. Stockholmshem bidrar genom att spara energi där det går utan att du som kund påverkas negativt. Tillsammans hjälps vi åt.

Stockholmshems mål är att spara cirka 1 procent energi per år. I ett fastighetsbestånd med 400 byggnader och drygt 28 000 lägenheter finns det alltid energitjuvar att jaga och vintern 2022-2023 hade vi extra fokus på det. Värme är det som drar mest energi men även till exempel belysning och pumpar drar el och ska inte stå på i onödan.

Här är några av de energitjuvar som vi jagar

 • Läckande ventiler
 • Gamla pumpar i undercentraler
 • Ventilation som går i onödan
 • Övertemperaturer i trapphus, tvättstugor och allmänna utrymmen
 • För varmt i vissa garage
 • Trasiga tidsstyrningar och belysningssensorer.

Ett ständigt arbete

Varje år har vi 20 miljoner kronor vikta åt energieffektiviseringsåtgärder, för att alltid kunna prioritera energieffektivisering när vi bygger om eller renoverar.

Det här är sånt vi gör löpande för att effektivisera vår energianvändning

 • Isolerar vindar och fasader och energirenoverar fönster
 • Bygger bort kulvertförluster fjärrvärme, så att värmen gör nytta i lägenheterna istället för att läcka från ledningarna
 • Tätar ventilationskanaler i äldre byggnader
 • Installerar temperaturstyrning i 24 000 lägenheter – kan på sikt spara upp till 6 procent energi
 • Byter ut undercentraler mot nya effektivare
 • Justerar in radiatorer och värmesystem.

Vi vet att driftoptimering och bättre styrning av system och anläggningar gör stor nytta, och vårt fokus har sedan många år legat på att energieffektivisera de fastigheter som använder mest energi. Det här gör att vår energianvändning minskar stadigt.

Solenergin växer

När vi bygger nytt har vi högt ställda krav på energiprestandan. Våra nybyggda hus ska uppnå 55kWh per kvadratmeter och år. Varje gång vi gör en större ombyggnation eller renovering är vårt mål att minska energianvändningen med minst 30 procent, och när vi bygger nytt eller bygger om ska vi alltid utvärdera solceller. Sedan 2019 har vi ökat vår egenproducerade solenergi med 333 procent (från 390 MWh/år till 1298 MWh/år). Vårt långsiktiga mål för solceller följer stadens miljöprogram – 5 550 kWp installerad effekt år.

Sidan uppdataterad mars 2023