Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hållbar energianvändning

Energianvändningen i våra hus utgör den största delen av Stockholmshems koldioxidutsläpp och är en betydande miljöfråga för oss. Därför arbetar vi intensivt med en rad åtgärder för att optimera energianvändningen med bibehållen komfort för våra hyresgäster. Målet är att spara 10 procent energi under perioden 2016-2019.

Exempel på åtgärder kan vara injustering av värmen, tätning av fönster, förbättrad isolering, värmeåtervinning samt översyn av ventilationen.

Vi har även en målsättning att öka andelen förnyelsebar el. Vi försöker därför installera solceller där förutsättningarna finns. All el vi köper in till verksamheten är miljömärkt med "Bra miljöval".

Vi driver och deltar dessutom i ett antal utvecklingsprojekt och samarbeten för att utforska möjligheterna att energieffektivisera vårt bestånd så långt det går, t ex genom EU-projektet GrowSmarter.

När vi bygger nytt har vi höga ambitioner kring energieffektivitet i enlighet med stadens krav på 55 kWh/m2. Vid ombyggnation är målsättningen att sänka energianvändningen med 30 procent.

Customer service