Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Vid ett trist gångstråk intill Hässelby Centrum har vi skapat en "utomhuslägenhet" med lekfulla planteringar. Foto Bengt Alm.
    Genom dialog med boende har vi kunnat förvandla ett trist gångstråk i Hässelby till en lekfull och ombonad plats. Foto Bengt Alm.

Utomhuslägenhet skapar trygghet i Hässelby

Vid Beata Sparres gränd i Hässelby har en ny miljö växt fram. Från att ha varit en grå och trist yta har den förvandlats till en utomhuslägenhet, med planteringar och belysning som bidrar till en tryggare och trivsammare entré till Hässelby torg.

I centrum för projektet står en inkluderande syn på stadsplanering där medskapande och kollektivt engagemang fått ge liv åt platsen. Genom att arbeta med platsdialoger där hyresgäster och förbipasserande barn och vuxna ritat förslag på hur en ny plats skulle kunna se ut, hittades formen för den tomma ytan – en utomhuslägenhet med planteringar och belysning i minst sagt annorlunda kärl.

Efter att ha tillverkat möbler och kärl bjöd Stockholmshem i början av sommaren in till plantering av växter i badkar, toalett, säng och till och med en TV! Resultatet blev en lekfull och ombonad plats med ett udda uttryck som får dem som passerar att haja till. För att bibehålla en tryggare känsla även under vintermånaderna invigdes i mitten av november platsens belysning som utformats av Olsson & Linder.

– Vi ville skapa en plats för alla som vistas i området och passerar här. Lägenheten har vuxit fram genom att vi inkluderat så många grupper som möjligt i processen och arbetat med olika människors perspektiv på platsen och vad den bör innehålla för att upplevas som tryggare. Ur ett jämställdhetsperspektiv och som en aktör som vill bidra till feministisk stadsplanering har det varit extra viktigt att speciellt kvinnor och barn har haft möjlighet att påverka utformningen, säger Karoline Löfstedt, verksamhetsutvecklare på Stockholmshem.

Vår leverantör Spades Trädgårdsanläggningar var engagerade i hela projektet, från idé till färdig lägenhet. Det här var en av två utemiljösatsningar från Stockholmshem som under 2017 beviljades stöd från Boverket.