Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
 • Visionsbild av huset.
  Kvarteret Persikan, vy från Tegelviksgatan. Illustration: ÅWL Arkitekter.
 • Visionsbild av huset.
  Vy från Tvätt-Malins Park, en ny park som anläggs i området. Illustration: ÅWL Arkitekter.
 • Visionsbild av huset.
  Vy från Bondegatan. Illustration: ÅWL Arkitekter.
 • Illustration vy över gården.
  Innergården med portik mot Bondegatan. Illustration: ÅWL Arkitekter.
 • Visionsbild på portik.
  Portik från Bondegatan. Illustration: ÅWL Arkitekter
 • Karta över området som bebyggs.
  Karta från Stockholm växer-webben.

Kvarteret Persikan, Södermalm

På östra Södermalm med närhet till både stadens puls och vackra naturområden, växer nya stadskvarter fram. Här bygger Stockholmshem ett nytt kvarter med 151 bostäder, förskola och livsmedelsbutik.

I det gamla industriområdet i kvarteret Persikan, där SLs bussdepå låg tidigare, blir det sju nya stadskvarter med drygt 1200 nya bostäder, förskolor och en ny park. I ett av dessa bygger Stockholmshem ett kvartershus med 151 hyreslägenheter på 1-5 rum och kök. Fem av lägenheterna blir LSS-bostäder och fyra blir servicelägenheter. På gårdsplan blir det en förskola och ett gruppboende och i gatuplan en livsmedelsbutik och tre butiker.

Ett nytt gång- och cykelstråk kommer gå genom det nya området och blir en fortsättning på den gamla stenstaden mellan Hammarby sjöstad och Södermalm.

I närheten finns flera väl utbyggda cykelstråk och flera busslinjer som snabbt tar dig till både City, Nacka-Värmdö och knutpunkter som Slussen, Gullmarsplan och Södra station. För att göra det enklare att resa klimatsmart i vardagen skapar vi cirka 350 cykelparkeringsplatser i ett garage under kvarteret, där det också blir 65 parkeringsplatser för bil.

Solceller på taken genererar förnybar el som används för drift av bland annat ventilation, fläktar och hissar. Fjärrvärme kompletteras med bergvärme och bergkyla. Regn- och dagvatten renas och fördröjs med bland annat växtbäddar, sedumtak och ett större vattenmagasin. 

Vi beräknar att inflyttning kan påbörjas under 2026.

De nya bostäderna är en del i Stockholms stads satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2035.