Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Interna fonder för medarbetarnas hållbara idéer

Trädflytt och ängsyta, fotoutställning och muralmålningar, växtväggar och cykelverkstad. Med Stockholmshems egna fonder för klimatåtgärder och sociala satsningar kan medarbetarna göra verklighet av sina hållbara idéer. Sedan starten 2020 har 25 förslag kommit in till fonderna och Stockholmshem har beviljat cirka 7,5 MSEK för att idéerna ska bli verklighet.

Hållbara bostadsområden är ett av Stockholmshems övergripande mål, ett delmål är att vi ska vara klimatneutrala 2030. Klimatfonden och Bosociala fonden är Stockholmshems egna, interna fonder och en del i det arbetet. Här kan alla medarbetare söka medel till hållbara initiativ utanför det som planeras i den ordinarie verksamheten.

Vi vet att våra medarbetare har många idéer om hur vi kan bli mer klimatsmarta och hur våra bostadsområden kan bli tryggare. Genom de interna fonderna kan vi snabbt fånga upp de vardagsnära idéerna och se till att de blir verklighet. De gör att våra medarbetare direkt kan påverka vart pengarna ska gå och det skapar intresse och ansvarskänsla för viktiga hållbarhetsfrågor.  

Sedan starten 2020 har 25 förslag kommit in till fonderna och Stockholmshem har beviljat cirka 7,5 MSEK för att idéerna ska bli verklighet.

Här är några av idéerna som har blivit verklighet

 

 • Ängsyta i Årsta: 360 kvm ängsmark har anlagts längs Årstavägen och några andra områden i Årsta. För biologisk mångfald, dagvattenhantering vid skyfall och en vackrare miljö. Både insekter och hyresgäster blev väldigt nöjda.  
 • Konstnärlig gestaltning bergbanan Skärholmen: Konstprojekt i Skärholmen i samarbete med Kulturskolan Unga Berättar, arbetsmarknadsförvaltningen och Skärholmens stadsdelsförvaltning. Tio ungdomar från Skärholmen fick en tre månaders betald praktik där de arbetade med olika konstformer. En var konstprojektet ”Mönster skapar liv” där de designade olika mönster och smyckade trappan med mosaik. Läs mer!
 • Grön cykelpump till Svedmyraplan: En Stockholmshemsgrön elektrisk cykelpump till torget som alla kan använda. Cykelpumpen uppmuntrar alla som bor i området att använda cykel istället för bil = hållbar transport. 
 • Cyklar till Södermalmsteamet: Tre cyklar för fossilfri transport minskar utsläpp av växthusgaser och klimatpåverkan, att cykla är bra för hälsan och parkeringen är gratis. Vinn-vinn!
 • Pandemins hjältar: En foto- och intervjuserie gjord av feriearbetande ungdomar från Stockholms ytterstadsområden. Den riktar ljuset på hjältarna som gjort stockholmarnas vardag möjlig under pandemin och har visats på Kulturhuset samt i Rågsved, Rinkeby och Hässelby
 • Muralmålning Hässelby Strand: En mörk och trist gångtunnel blir finare och tryggare med ny belysning och muralmålningar gjorda av konstnären Jonathan Josefsson. I projektet har vi haft en dialog med hyresgästerna vars idéer har inspirerat till konstverken
 • Torglyftet BAK i Hökarängen: Fikaskulpturer byggdes utanför bageri BAK. Ett samarbete mellan BAK, KTH, Farsta stadsdelsförvaltning och Stockholmshem, som äger Kastanjegården där BAK är hyresgäst 
 • Trädflytt Rinkeby: Under Stockholmshems första stora trädflytt flyttades tio 50-åriga lönnar inom en gård i Rinkeby i samband med att ett garage ska rivas. Ett återbruk av träd, som är viktiga av många anledningar: de renar luften, ger skugga vid värmeböljor, fångar regnvatten, tar upp stora mängder koldioxid och bibehåller den biologiska mångfalden
 • Växtväggar i nyproduktionsprojekt Rågsved: En klimatåtgärd som både tar hand om dagvatten, får ner den ökande temperaturen, minskar buller och ökar biologisk mångfald. Vegetationssystem med biokolssubstrat bakom väggen och noggrant utvalda växter som klarar tuffa förhållanden. Vattentankar fångar upp dagvatten och skapar cirkulärt system med pumpar
 • Biotoptak, Valla torg: Det ordinarie taket ersattes med ett biotoptak som absorberar värme effektivt och kan kyla omgivande bebyggelse med flera grader, både dag och natt 
 • Fler laddplatser för elbilar på Södermalm och vid studenthusen i Årstadal
 • Elmoped för effektiv, smidig och snabb transport i innerstaden 
 • Cykelgarage och verkstad, Bagarmossen: Ett förråd byggs om till en ny låsbar cykelparkering med mekarverkstad
 • Fågelholkstävling för biologisk mångfald, Rågsved: Intern tävling där teamet i Rågsved bjöd in kollegor i hela Stockholmshem att bygga fågelholkar.

Klimatfonden och bosociala fonden – så funkar de

 • Genom klimatfonden kan medarbetarna söka pengar till projekt som minskar klimatpåverkan eller ökar den biologiska mångfalden. Varje år beräknar Stockholmshem sina utsläpp av växthusgaser och har satt en kostnad på ett kilo utsläpp från icke-förnybara källor baserat på den svenska koldioxidskatten. Den summan avsätts varje år till den interna klimatfonden
 • Åtgärder eller projekt som minskar bolagets utsläpp av växthusgaser alternativt ökar/skyddar biologisk mångfald kan få medel ur fonden
 • När åtgärden eller projektet är utfört görs en återrapportering inklusive hur pengarna har använts
 • Bosociala fonden finansierar projekt kopplade till trygghet och minskade skillnader i Stockholmshems bostadsområden
 • Båda fonderna startade 2020 och projekten ska vara något som görs utöver ordinarie verksamhet