Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Jobba hemma men på ett kontor

Pandemin ledde till att många saknade en ergonomisk arbetsplats. Därför pilottestade Stockholmshem ett grannskapskontor, en hubb, i Gröna Solberga, tillsammans med Vakansa. Projektet är nu avslutat.

Hubben kunde erbjuda en ergonomisk arbetsplats i bostadsområdet. Medlemmar fick tillgång till hubbens arbetsplatser antingen på fasta tider eller mer sporadiskt. På kvällar och helger hade föreningar möjlighet att använda hubben för möten eller administrativa uppgifter.

Hubben öppnade hösten 2021 på Kristallvägen 33 och avvecklades under 2022 eftersom det inte visade sig vara en hållbar affärsmodell. Vakansas verksamhet finns kvar i andra områden än Stockholmshems.