Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hemförsäkring måste du ha!

Alla som bor hos oss på Stockholmshem måste ha en hemförsäkring, det är ett krav i hyresavtalet. Om du inte har en hemförsäkring måste du betala allt själv om olyckan är framme. Så en hemförsäkring är en stor trygghet.

Flygbild av brandskadad vindsvåning i flerbostadshus

Vindsvåningen på vårt hus i Skarpnäck drabbades av brand för ett antal år sedan. Alla vindsutrymmen blev helt utbrända. Foto: Stockholmshem.

Skydda ditt hem och dina saker med en hemförsäkring. Det hjälper dig om du råkar ut för en brand, vattenskada eller inbrott. Blir det till exempel en vattenskada i din lägenhet måste du betala allt själv om du inte har en försäkring. Om det är du eller någon annan boende i lägenheten som har orsakat vattenskadan eller branden är det du som står på kontraktet som måste betala för att åtgärda skadorna.  

Har du inte hemförsäkring riskerar du alltså att drabbas dubbelt och behöva betala dyrt om du har otur. Och olyckor händer. Varje år brinner det i omkring 650 bostäder i Stockholm. Och tyvärr har våldsdåd som sprängningar och anlagda bränder blivit allt vanligare i vårt samhälle. 

Stockholmshem ersätter aldrig skadade saker och ordnar inte tillfälligt boende om det inte går att bo i lägenheten efter till exempel en brand eller sprängdåd. Det är du som ansvarar för att ha försäkrat ditt hem och dina saker.

Visa försäkringsbrev för att få flytta in

När du skriver kontrakt för att flytta in i en Stockholmshemlägenhet måste du visa för oss att du har tecknat en hemförsäkring för lägenheten (bestämmelse från och med 1 mars 2024). Det gör du genom att uppvisa ett försäkringsbrev för den adress du önskar flytta till. Försäkringen ska gälla från det datum du tillträder lägenheten.

Du kan köpa en hemförsäkring så att den börjar gälla samma dag, men efter det klockslag som du köpte den. 

Flytta hemförsäkringen

När du flyttar kan du vanligtvis antingen flytta med din hemförsäkring, eller säga upp den och teckna en ny för den nya lägenheten. Om du tillfälligt har dubbelt boende behöver du se till att bägge bostäderna är försäkrade. Hemförsäkringen har i de flesta fall en avtalstid på ett år.

Hemförsäkring bra för mer än hemmet

Och det är inte bara ditt hem du försäkrar med en hemförsäkring. I hemförsäkringar ingår även bland annat reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd. Du kan till exempel få ersättning för vårdkostnader om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du är utomlands. 

Se över din hemförsäkring en gång per år för att säkerställa att du har rätt skydd, och kontrollera att den gäller alla i hushållet.