Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
 • Rödmålad putsad fasad
  Huset byggt 1931 fick en varsam totalrenovering 2020. T ex ny puts och renoverade originalfönster. Foto Bengt Alm.
 • Trapphus med stora färgade fönsterglas med spröjs.
  Handblåsta fönsterglas från trettiotalet vill vi behålla. De ursprungliga trappräckena målas. Foto: Bengt Alm.
 • Vitmålade dörrar med mässingsbeslag
  Parkettgolv slipas och lackas, snickerier lagas och målas, detaljer i mässing bevaras och kompletteras där det behövs. Foto: Bengt Alm
 • Bred trapp i betong, hiss
  Kvarteret Linjalen på söder har vi renoverat med trygghetshöjande fokus, bl a blev trappan öppnare och tillgängligare. Foto: Bengt Alm.
 • Grå 60-talsfasad med balkonger
  Husen vid Valla torg är från början av 1960-talet. Där gjorde vi 2014-2019 en genomgripande renovering med hållbarhetsfokus. Foto: Bengt Alm.

Så här tar vi hand om våra hus

Stockholmshem renoverar våra äldre hus för att kunna erbjuda dagens och morgondagens stockholmare hem av hög kvalitet. Våra hyresgäster ska bo bra, trivas och vara trygga, och därför har vi ett ansvar att underhålla våra hus.

Som fastighetsägare tar vi varje dag vårt ansvar för att ta hand om och underhålla våra hus. I våra bostäder ska människor leva i generationer framöver, så därför behöver vi renovera och modernisera emellanåt. Det handlar till exempel om att förbättra tillgängligheten, öka tryggheten, och göra huset mer energieffektivt. Som till exempel att varje dag se till att alla våra hundratals tvättstugor fungerar felfritt.

Återbruk och varsam upprustning

Vi arbetar aktivt med att minska vår miljö- och klimatpåverkan, och det gäller i högsta grad när vi renoverar, för att våra hus ska uppfylla dagens standard och krav. När vi renoverar gör vi alltid en avvägning om det är möjligt att ta till vara på material. Genom att göra livscykelanalyser och renovera istället för att byta ut kan vi minska våra koldioxidutsläpp.  

Samtidigt som vi moderniserar och energieffektiviserar bevarar vi också så långt det är möjligt det som är karaktäristiskt för huset, som tidstypiska detaljer. På så sätt bevarar vi både kulturhistoriska värden och minskar vårt klimatavtryck.