Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hur funkar Fint hemma?

Fint Hemma är vårt underhålls- och tillvalssystem. Här kan du som hyresgäst beställa inre underhåll för din bostad.

VLU betyder valfritt lägenhetsunderhåll och är en lösning vi tagit fram tillsammans med hyresgästföreningen eftersom vi tror på valfrihet. Det är du som hyresgäst som bestämmer om, när och hur din lägenhet ska underhållas. På så vis får du själv möjlighet att påverka din hyra och inte minst sätta din egen prägel på din bostad. Det vi kallar VLU gäller för ytskikt, bland annat ommålning, tapetsering och golvläggning.

Så här fungerar det:

 

Våra hyror inkluderar inte underhåll av lägenhetens ytskikt, det vill säga golv, tapetsering eller målning av väggar, tak, och snickerier. Hyrorna är därför lägre än de skulle ha varit om underhållet hade ingått som hos många andra bostadsbolag. Våtutrymmen däremot, det vill säga bad- och duschrum samt grovkök, tar vi på Stockholmshem hand om när det behövs och då ingår det i hyran.

När du beställer till exempel tapetsering betalar du ett månadstillägg under begränsad tid. Du får göra ytskikten själv eller anlita en egen hantverkare efter godkännande från Stockholmshem, då utan hyrestillägg. Tänk på att alla arbeten i lägenheten måste vara fackmannamässigt utförda, samt att du kan bli återställningsskyldig när du flyttar ut.

Grundregeln är att det valfria lägenhetsunderhållet gäller för alla våra bostadshyresgäster, från det att de flyttat in i sin lägenhet. Men om du hyr i andra hand, har en skuld hos oss, hyr en studentlägenhet eller om du har sagt upp ditt avtal kan du inte beställa underhåll av lägenheten.

I några hus gäller fastighetsägarstyrt underhåll

I ett fåtal av våra fastigheter är det Stockholmshem som ansvarar för underhållet i lägenheterna, så kallat FLU (fastighetsägarstyrt lägenhetsunderhåll). Det gäller ett antal nybyggda hus samt våra studenthus. I några hus inför vi FLU i samband med att vi gör en större renovering. Du som bor i ett FLU-hus kan också beställa inrednings- och tillvalsprodukter från vårt sortiment. Det betalar du för i en engångsbetalning och inte påslag på hyran. Hör av dig till vår kundtjänst om du vill veta vad som gäller i just ditt hus.

Tillval

Alla Stockholmshems lägenheter är utrustade med ett standardutbud av spisar, kylar, frysar m m. Om du vill kan du byta ut standardprodukterna och låta oss installera en spis, kyl eller frys från vårt stora utbud av tillvalsprodukter. Tillval kan exempelvis vara parkett i hallen, säkerhetsdörr, vitvaror och annat till köket. Varje tillval är prissatt separat och blir en permanent del av din lägenhet. Tillvalen betalar du med ett tillägg på hyran, och då ingår naturligtvis service. Tillvalen tillhör lägenheten så du kan inte ta med dig dem om du flyttar, utan de övertas av nästa hyresgäst. 

Du kan beställa tillval och lägenhetsunderhåll i stort sett när som helst. Det som krävs är att du har ett giltigt kontrakt och inte har skulder till Stockholmshem. Om du har en relativt ny produkt kan det finnas ett så kallat restvärde kvar att betala på den. Den informationen får du i så fall av oss när du beställer. Varje lägenhet och fastighet har sina speciella förutsättningar, vilket ibland kan begränsa tillvalsmöjligheterna. Vi kan alltid ge dig besked om vilken produkt som passar i just din lägenhet.