Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hur funkar Fint hemma?

Fint Hemma är vårt underhålls- och tillvalssystem. Här kan du som hyresgäst beställa inre underhåll för din bostad.

I de flesta av våra lägenheter gäller så kallat valfritt lägenhetsunderhåll (VLU), och då är du som bestämmer om, när och hur du vill förnya ytskikten i din lägenhet. Vi bakar inte in kostnaden för lägenhetsunderhållet i hyran utan istället väljer du själv när det är dags att till exempel tapetsera om. På så vis får du själv möjlighet att påverka din hyra och inte minst sätta din egen prägel på din bostad. Du betalar allt på en gång eller genom ett månadstillägg på hyran under en begränsad tid. Det vi kallar VLU gäller för ytskikt, det vill säga ommålning, tapetsering och golvläggning.

 

Du får göra ytskikten själv eller anlita en egen hantverkare efter godkännande från Stockholmshem, då utan hyrestillägg. Tänk på att alla arbeten i lägenheten måste vara fackmannamässigt utförda, samt att du kan bli återställningsskyldig när du flyttar ut.

Våtutrymmen, det vill säga bad- och duschrum samt grovkök, tar vi på Stockholmshem hand om när det behövs och då ingår det i hyran.

Om du hyr i andra hand, har en skuld hos oss eller om du har sagt upp ditt avtal kan du inte beställa underhåll av lägenheten.

I några hus är det vi som bestämmer när det är dags för underhåll

I ett fåtal av våra hus är det Stockholmshem som ansvarar för underhållet i lägenheterna, så kallat FLU (fastighetsägarstyrt lägenhetsunderhåll). Det gäller ett antal nybyggda hus samt våra studenthus. I några hus inför vi FLU i samband med att vi gör en större renovering.

Du som bor i ett hus med FLU kan lämna önskemål till oss om att få väggar och/eller golv renoverade. Din kundförvaltare bokar då in en underhållsbesiktning för att bedöma om det är dags för det. I bedömningen utgår vi ifrån vilket skick väggarna och golven är i. Om vi bedömer att det behövs underhåll så renoverar vi väggar och/eller golv utan att det påverkar hyran.

Också du som bor i ett hus där det är vi som sköter underhållet kan välja att fräscha upp ytskikten även om vi inte bedömer att det behövs. Då betalar du för det i en engångskostnad. Hör av dig till vår kundtjänst om du vill veta vad som gäller i just ditt hus.

Tillval

Stockholmshems lägenheter, oavsett om huset har valfritt eller fastighetsägarstyrt underhåll, är utrustade med ett standardutbud av spisar, kylar, frysar m m. Om du vill kan du byta ut standardprodukterna och låta oss installera en spis, kyl eller frys från vårt stora utbud av tillvalsprodukter. Tillval kan exempelvis vara parkett i hallen, säkerhetsdörr, vitvaror och annat till köket. Varje tillval är prissatt separat och blir en permanent del av din lägenhet. Tillvalen betalar du med ett permanent tillägg på hyran, och då ingår naturligtvis service. Tillvalen tillhör lägenheten så du kan inte ta bort dem eller ta med dig dem om du flyttar, utan de övertas av nästa hyresgäst. Det kan alltså innebära att när du flyttar in som ny hyresgäst i en lägenhet kan den redan vara utrustad med tillvalsprodukter. 

Du kan beställa tillval och lägenhetsunderhåll i stort sett när som helst. Det som krävs är att du har ett giltigt kontrakt och inte har skulder till Stockholmshem. Om det är en relativt ny produkt som du vill byta ut kan det finnas ett så kallat restvärde kvar att betala på den. Den informationen får du i så fall av oss när du beställer. Varje lägenhet och fastighet har sina speciella förutsättningar, vilket ibland kan begränsa tillvalsmöjligheterna. Vi kan alltid ge dig besked om vilken produkt som passar i just din lägenhet.