Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Överlåtelse av kontrakt

I vissa fall är det möjligt att få överlåta sin hyresrätt till annan person, men du behöver alltid vårt godkännande. Här kan du läsa om vilka krav som ställs. Det är du som hyresgäst som ska kunna styrka att kraven är uppfyllda.

Reglerna för överlåtelse av bostadshyresrätt finns i hyreslagen 34 §. En första förutsättning för överlåtelse är att den du vill överlåta lägenheten till är en närstående, till exempel ett barn eller en sambo.

För överlåtelse krävs också att ni bott ihop. Enligt den praxis som finns krävs cirka tre års sammanboende för att det ska betraktas som varaktigt. Men vid dödsfall kan överlåtelse godkännas även vid ett kortare sammanboende. Överlåtelse kan inte göras till en person som är inneboende. Det går inte att testamentera bort en hyresrätt.

En sista förutsättning för att överlåtelse ska kunna ske är att den som ska överta lägenheten har inkomster så hyran kan betalas och att det inte har varit några störningar eller andra problem vid boendet i lägenheten.

Det är du som hyresgäst som vid ansökan måste styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda. 

Dödsbo

Vid överlåtelse av dödsbo är det den som önskar överta hyresavtalet som måste styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda. Ansökan om överlåtelse måste vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. Bifoga även ett registerutdrag som visar att personen är avliden.

Här hittar du digital ansökning för överlåtelse av dödsbo.

BankID krävs för samtliga dödsbodelägare samt den som vill ta över lägenheten.

Här hittar den fullmakt som ger någon annan rätt att företräda dödsboet gentemot oss.

BankID krävs för samtliga dödsbodelägare och fullmaktstagare.

Ansökan och prövning

När du lämnat in en ansökan till oss så prövar vi ditt ärende särskilt. Några generella tillstånd ges inte.

Som en del av prövningen besiktar vi lägenheten. Därefter skriver vi ett nytt hyreskontrakt genom så kallad "transport". Det innebär att den som övertar hyresrätten ansvarar för eventuella skador i lägenheten även om de inträffat i lägenheten före överlåtelsen.