Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Miljö & klimat

Vår verksamhet lämnar ett miljöavtryck, främst genom energianvändning med relaterade klimatutsläpp och uppkomst av avfall, men också genom användning av mark, material och kemiska produkter.

Stockholmshem ska vara klimatneutrala 2030

Vi på Stockholmshem arbetar därför ständigt med att förebygga och minska vår miljöpåverkan och tar därigenom vårt ansvar i att bidra till en hållbar miljö.

Vårt miljöledningssystem är ISO-certifierat och uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015.