Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Gårdsarbete året runt

Utemiljön är viktig för att skapa trivsel och trygghet. Det här händer på och kring gårdarna under de olika årstiderna:

Vill du närodla? Kontakta oss!

Vår

Städning och luckring av rabatter samt nyplantering. Gångvägar och gårdar sopas av våra entreprenörer. Det ska vara utfört senast 30 april, men om det varit mycket snö och sand kan det ibland ta längre tid. Det är Stockholms stad som är ansvarig för sandsopning av gator.

Utemöbler ställs ut när värmen börjar komma, det finns inget exakt datum. Kontakta gärna oss om inte möblerna finns på plats eller är trasiga.

Vi planterar nytt på våren, men även på sommar och höst. När beror på olika praktiska faktorer och beroende på vilken temperatur det är.

Om du vill, och där rätt förutsättningar finns, är det möjligt att komma överens med oss om att själv få odla någonstans på gården. Vi ser då tillsammans ut en lämplig plats för dig att vara på. Prata med din förvaltare eller anmäl intresse via kundtjänst.

Sommar

Klippning av gräsmattor samt ogräsrensning vid behov. Sommarjobbande ungdomar målar och planterar i våra områden.

Höst

Lökplantering och lövblåsning. Gårdarna förbereds för vinter.

Vinter

Våra entreprenörer snöröjer och halkbekämpar för att öka framkomligheten och säkerheten i våra områden, framför allt för gångtrafikanter. Området kring entréer, sophus och källsortering prioriteras högst, därefter snöröjs källartrappor med mera. Det finns en beredskap för snöröjning från den 1 november till den 15 april.

Stockholms stad som sköter snöröjning av gator och vägar.

Och året om:

Städning en gång i veckan när till exempel papperskorgar töms. Varje år gör vi en noggrann säkerhetskontroll av lekutrustningen på våra lekplatser, och däremellan utför parkentreprenören regelbundet tillsyn.

Trygghetsvandringar
I många områden genomför vi kontinuerligt trygghetsvandringar tillsammans med er som bor hos oss för att  fånga upp synpunkter och idéer. På så sätt får vi till exempel veta vilka platser som känns otrygga och kan arbeta med praktiska åtgärder, till exempel bättre belysning.

Frågor? Önskemål?

Vill du ha fler utemöbler eller större sittplats på gården? Mer sand i sandlådan? Mer växtlighet? Prata med din förvaltare som är ansvarig för utemiljön, eller kontakta kundtjänst