Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Giftfritt Stockholm

Vi använder inte produkter som kan vara skadliga för hälsan när vi bygger nya eller när vi renoverar gamla hus. Det säkerställer vi genom att använda Byggvarubedömningen, ett verktyg för att bedöma ämnen som kan vara skadliga.

Miljöbedömning av byggvaror är ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in och använder i våra hus och lämnar till kommande generationer.

Stockholmshem är en av grundarna till Byggvarubedömningen och vi samarbetar också med Stockholm stads kemikaliecentrum.

Byggvarubedömningen

Alla Stockholmshems inköp, egna och entreprenörers, måste kontrolleras och godkännas i BVB. BVB är en icke vinstdrivande förening som bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Medlemmarna i Byggvarubedömingen utgörs av drygt 40 av de ledande aktörerna på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Stockholmshem är ett av dessa företag och vi deltar aktivt i utvecklingen av databasen av miljöprövade produkter. 

Customer service