Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Vid ett trist gångstråk intill Hässelby Centrum har vi skapat en "utomhuslägenhet" med lekfulla planteringar. Foto Bengt Alm.
    Genom dialog med boende har vi kunnat förvandla ett trist gångstråk i Hässelby till en lekfull och ombonad plats. Foto Bengt Alm.

Social hållbarhet

Utvecklingen i Sverige, Stockholm och omvärlden har gett oss ett allt större fokus på socialt ansvarstagande i våra bostadsområden, som arbetsgivare och vid upphandlingar och inköp.

Vi arbetar brett med sociala frågor, inte minst genom vårt huvudsakliga uppdrag och syfte, bostadsförsörjning. Vi bygger bostäder åt nya och gamla stockholmare. Vi förvaltar och utvecklar våra befintliga bostadsområden genom underhåll och projekt för stadsdelsutveckling. När vi underhåller och utvecklar gör vi det i samråd med våra hyresgäster.

Som en stor beställare har vi ansvar för vad vi köper för varor och tjänster, och ställer sociala hållbarhetskrav när vi handlar upp. På det sättet, och även genom att själva ta emot sommarungdomar och praktikanter, kan vi bidra till att fler får arbete.

Customer service