Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Vid ett trist gångstråk intill Hässelby Centrum har vi skapat en "utomhuslägenhet" med lekfulla planteringar. Foto Bengt Alm.
    Genom dialog med boende har vi kunnat förvandla ett trist gångstråk i Hässelby till en lekfull och ombonad plats. Foto Bengt Alm.

Social hållbarhet

Vi bidrar till att minska bostadsbristen och skapar bostadsområden som våra hyresgäster är stolta över att bo i.

Minskade skillnader mellan bostadsområden är en del av vårt affärsmål Hållbara bostadsområden.

Vårt uppdrag som allmänyttigt bostadsbolag är att minska bostadsbristen genom att bygga och hyra ut lägenheter till en mångfald av stockholmare. Det gör vi genom att hålla en hög takt inom nyproduktion och erbjuda bostäder även för dem som står långt ifrån bostadsmarknaden. Vi öronmärker lägenheter för ungdomar och ser till att optimera användningen i det befintliga beståndet. Vi arbetar systematiskt med granskning av oriktiga hyresförhållanden vilket gör fler lägenheter till rimliga hyror tillgängliga till bostadskön. Det ökar även tryggheten i våra bostadsområden.

Minskade skillnader mellan bostadsområden är en del av vårt affärsmål Hållbara bostadsområden. Vårt arbete syftar till att stärka ett områdes långsiktiga hållbara utveckling, genom att skapa levande mötesplatser, utveckla det lokala serviceutbudet samt stärka områdets sociala sammanhållning. Vi bidrar till en positiv utveckling i de stadsdelar där vi har en stor närvaro, och i vissa utvalda områden har vi ett särskilt fokus. Det kan innebära att vända en negativ trend eller stärka en positiv trend i ett område. Vi utvecklar och förbättrar ständigt vårt arbete genom att tillvarata tidigare erfarenheter. Lokal närvaro och en aktiv dialog med de boende är viktigt för att kunna ta till vara på lokala initiativ och engagemang. 

Som en stor beställare har vi ansvar för vad vi köper för varor och tjänster, och ställer sociala hållbarhetskrav när vi handlar upp.

Arbetsmarknad, praktik & sommarjobb

Vi har fler olika satsningar och samarbeten för att hjälpa ungdomar eller långtidsarbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden.

I projektet Stockholmsmentor erbjuder vi medarbetare på Stockholmshem att vara mentor åt en nyanländ stockholmare. Arbetsmarknadsförvalningen ansvarar för programmet, som ska hjälpa nyanlända att komma ut i arbetslivet. Stockholmshem bjuder sina anställda på en timme i månaden av arbetstiden för möten med adepten. 

Varje år tar vi emot sommarungdomar som får möjlighet att arbeta i våra bostadsområden med våra parkentreprenörer.

Vi tar också emot ett antal praktikanter från yrkeshögskolor, grund- och gymnasieskolor, lärlingsprogram eller andra praktikprogram för att ge unga vuxna en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Via Jobbtorg Stockholm erbjuder vi praktikplatser till arbetssökande som behöver komma in på arbetsmarknaden för att få referenser eller erfarenhet efter en längre tids arbetslöshet.

Vi sponsrar stiftelsen Läxhjälp och stöttar via dem sedan ett antal år elever på Lillholmsskolan i Skärholmen, som är ett av våra fokusområden. Under 2022 har vi kunnat hjälpa ett femtontal elever. Att få läxhjälp är gratis – men eleverna måste skriva på ett kontrakt där de förbinder sig att gå på läxhjälpen under minst en termin, två tillfällen i veckan. Hjälplärarna är avlönade universitets- och högskolestudenter som får givande extrajobb samtidigt som de blir blir positiva förebilder och mentorer för sina elever.

Samarbeten

Vi stöttar ett antal föreningar och organisationer som vi anser höjer trivseln och stärker den sociala hållbarheten i våra bostadsområden. Hyresgästföreningen är en sådan viktig samarbetspartner.

Vi är medlemmar i Fastighetsägarföreningar i Järva, Rågsved och Skärholmen, som arbetar med att skapa arbetstillfällen med lokal rekrytering, öka tryggheten samt marknadsföra områdena i en positiv anda.