Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Två bagare skapar kanelbullar vid ett bakbord
    Foto: Bengt Alm.

Praktisk info för dig som är hyresgäst

Här hittar du det mesta du behöver ha koll på som lokalhyresgäst hos oss. Behöver du anmäla fel i lokalen, kontakta vår kundtjänst på 08-508 39 000. Om du har frågor om ditt hyresavtal, förändringar i lokalen eller andra allmänna frågor kan du vända dig till din förvaltare, som är specialiserad på lokalfrågor. Kontakta kundtjänst om du är osäker på vem som är din förvaltare.

Lås och nycklar

Dina nycklar till lokalen bekostar du själv vid inflyttning. Som hyresgäst ansvarar du för lås och nycklar till lokalen och du kan byta lås när du vill. För övriga nycklar och mer information, kontakta kundförvaltaren i ditt område.

Elabonnemang

När du flyttar in i din nya lokal ska du omgående göra en anmälan om nytt elabonnemang. Den gör du direkt till din elleverantör. Stockholmshems fastigheter har i de flesta fall Ellevio som elleverantör. Kontakta dem för att anmäla ett nytt abonnemang.

Bredband 

I de flesta lokaler byggda från 2007 och framåt finns vårt eget bredbandsnät indraget (förråd, små lokaler samt lagerlokaler undantagna). Det är byggt med  fiberoptisk kabel som ger dig tillgång till bredbandstjänster med mycket hög kapacitet och många olika tjänsteleverantörer att välja mellan. På zmarket.se kan du se vilka. 

I äldre lokaler finns det i vissa fall bredband indraget. Om det saknas i din lokal kan du som hyresgäst beställa indragning av bredband mot en hyreshöjning per år. Observera att vi bara installerar själva bredbandsskåpet. Vill du ha fler uttag i lokalen ordnar du detta själv.

Om du vill ha bredband från Com hem måste lokalen har särskilda uttag för det, "tre hål i väggen". Om det inte finns det kan du beställa (och bekosta) den installationen hos Com hem.

Har du frågor, kontakta gärna vår kundtjänst på telefon 08-508 39 000 eller läs mer på stockholmshem.se/bredband.

Sopor

Som lokalhyresgäst tecknar du själv avtal med ett företag som forslar bort både hushållssopor och grovsopor. Det är inte tillåtet att lägga sopor i bostadshyresgästers sopnedkast eller soprum. Av Stockholm Vatten och Avfall kan du få information om vilka företag som hämtar sopor i ditt område.

Inredning och upprustning

Som lokalhyresgäst ansvarar du för och bekostar allt inre underhåll när det gäller lokalen, inklusive pentry och liknande. Även för installationer/utrustning som du tillfört, eller som Stockholmshem ordnat men som du betalat för, ligger ansvaret för underhåll på dig som hyresgäst. Alla ombyggnader, ändringar och kompletteringar som du vill göra i lokalen ska godkännas av Stockholmshem. I vissa fall krävs även godkännande från myndigheter, exempelvis bygglov. Ta kontakt med kundförvaltaren i ditt område innan du påbörjar några arbeten. 

Du måste samråda med oss på Stockholmshem innan du får sätta upp en skylt. I vissa fall har vi särskilda skyltprogram som måste följas. Även att sätta upp markiser, antenner och liknande kräver vårt tillstånd. 

Det är du som hyresgäst som ansvarar för skador på glasrutor och entrédörrar. Enligt ditt hyresavtal ska du också teckna en företagsförsäkring när du tillträder lokalen. Om det är problem med något av det som Stockholmshem har underhållsansvar för i lokalen ska du anmäla till vår kundtjänst

Parkering

Stockholmshem tillhandahåller inga garageplatser för lokalhyresgäster. Du kan istället ansöka om garageplats hos Stockholm Parkering.

Att betala hyra

Kvartalshyra är praxis i lokalbranschen och vi tillämpar det i så gott som alla lokalhyresavtal. Som kompensation för inflationen brukar lokalhyrorna oftast justeras med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex (KPI). KPI fastställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer man överens om ett basår som hyran ska bindas till. Beroende på vilket år man kommit överens om i avtalet så justeras hyran efter KPI varje år.

Det finns flera olika sätt att betala hyran och du väljer själv vilket sätt som passar dig bäst.

Digitalt/e-faktura

För att du ska kunna ta emot din hyresavi som e-faktura behöver ditt företag eller organisation vara anslutet till en så kallad VAN-tjänst eller fakturaväxel. Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig. 

Autogiro

Med Autogiro dras hyran automatiskt från ditt bankkonto. Här hittar du online-medgivande samt Autogirots bestämmelser.

Betala manuellt

För att betala hyran via till exempel bank eller ombud för någon betalservice behöver du din avi, eller ocr-numret och hyressumman. Använd ett vanligt inbetalningskort och betala in på Stockholmshems PlusGironummer 820100-6.

Överlåtelse

Du som bedriver förvärvsverksamhet kan ha rätt att överlåta hyresrätten till lokalen i samband med att du överlåter verksamheten. Hyreslagen säger att du ska ha hyrt lokalen i minst tre år för att ha rätt att överlåta den. Kontakta kundtjänst om du vill ansöka om att överlåta lokalen.

Enskild firma eller aktiebolag

Har du enskild firma är det du som fysisk person som är hyresgäst. Övergår verksamheten till att drivas som ett aktiebolag måste du kontakta vår lokaluthyrning för att få överlåta hyresavtalet till aktiebolaget. En sådan överlåtelse kan innebära sämre säkerhet för oss som hyresvärd och vi kan komma att kräva borgen eller annan säkerhet för att godkänna överlåtelsen.

Ändra verksamhet

För att bedriva någon annan verksamhet än den som står i hyresavtalet måste du ha skriftligt godkännande från Stockholmshem. I vissa fall krävs också godkännande från myndigheter. Ta kontakt med din kundförvaltare innan du börjar ändra din verksamhet.

Uppsägning

Hyrestiden är den tid du har avtalat om att hyra lokalen. Är hyrestiden till exempel tre år så kan du flytta tidigast till det datum som är angivet som hyrestidens slut i avtalet. För att flytta vid detta datum måste du säga upp avtalet senast nio månader före hyrestidens slut. Gör du inte det löper avtalet i ytterligare tre år.