Till startsidan på stockholmshem.se

Radon

Radon varken luktar, syns eller känns, men kan vara skadligt vid för höga halter. Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus är att mäta.

Mätsäsongen för radon är oktober till april.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken. Radongasen kan inte uppfattas av våra sinnen utan måste mätas för att ”synas”. Den kan tränga in i byggnader genom till exempel sprickor i grunden och otäta golvbrunnar. Även byggnadsmaterialet blåbetong avger radon.

Högst risk för radon finns i de lägenheter som ligger direkt på marken, alltså där man kan riskera att markradon tränger upp.

Förhöjda radonhalter är ofta orsakade av stängda fönsterventiler. Tilluften (som med öppna ventiler ger frisk uteluft) kommer med stängda fönsterventiler bli den luft som läcker in från trapphus, grannar eller andra delar av huset. Om frånluftsventilerna i kök och badrum hålls rena och fönsterventilerna öppna så klarar radonhalterna oftast det referensvärde på 200 Bq/m3 som gäller. I de fall det inte fungerar med öppna och rengjorda ventiler så finns det andra åtgärder att ta till, till exempel fläktar eller radonsugar under husen.

Varför görs mätningar?

Den främsta anledningen är för att få reda på om det finns onödigt höga stråldoser i sin bostad. Höga halter av radon i inomhusluften är ganska ovanligt men utgör en allvarlig hälsorisk.

Radon följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Det är strålningen som avges vid sönderfallet av radon som är skadlig och den kan i förlängningen orsaka lungcancer.

Mätsäsong från 1 oktober-30 april

Under eldningssäsong, från oktober till och med april, görs radonmätningar. Vi kontaktar dig i förväg om det är dags att mäta i din bostad.

Hur går mätningen till?

Radon mäts med hjälp av dosor som placeras ut i lägenheten, minst två dosor per lägenhet. De placeras i första hand i sovrum och vardagsrum och de måste vara utplacerade i minst två månader för få fram ett så kallat årsmedelvärde för radonhalten. 

Om värdena efter mätningen överstiger riktvärdet (200 Bq/m3) blir du kontaktad av oss med information om vilka åtgärder som kommer att göras för att sänka värdet till godkända nivåer.

Beställa radonmätning

Vi mäter inte i alla lägenheter varje år, men om du vill att vi ska mäta hemma hos dig kan du själv enkelt och kostnadsfritt beställa radonmätning. Mejla radonmatning@stockholmshem.se och ange: namn, adress, avtalsnummer och ett telefonnummer vi kan nå dig på dagtid.

Har du frågor om radonmätningar kan du också höra av dig till mejladressen ovan.

Customer service