Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Närbild armeringsbetong

Klimatberäkningar

Att bygga nytt och att renovera har stor miljöpåverkan. Med klimatberäkningar får vi koll på exakt hur mycket de olika materialen och produkterna vi använder när vi bygger ger för utsläpp. 

Sedan 2019 klimatberäknar vi alla nyproduktionsprojekt och sedan 2020 också större ombyggnadsprojekt.

Med klimatberäkningarna lär vi oss vad vi kan göra för att minska utsläppen. Vi behöver vi veta var de största utsläppen sker; från råvaruutvinning, produktion, transporter från fabriken till bygget, installation eller avfallshantering. Därför gör vi en så kallad livscykelanalys av alla våra ny- och stora ombyggnadsprojekt, som ger en helhetsbild av utsläppen. Med utläppsdata som grund kan vi se vad vi behöver förbättra för att minska påverkan.

Vi jobbar ständigt med att se över rutiner och processer, och att öka kompetensen hos våra medarbetare så att de kan medverka i de olika delarna av byggprocessen.

Många av våra nyproduktionsprojekt är byggda enligt Stockholmshusmodellen. Att arbeta kontinuerligt med samma modell och samma entreprenörer ger oss förutsättningar att bygga energi- och klimatsmart – och hålla nere hyresnivåerna.