Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Sopsugar i Annedal. Foto: Bengt Alm

Avfall och återvinning

Vi vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för dig att hantera och sortera dina sopor. Du gör en stor insats för miljön när du sorterar avfallet.

Använd lagom stora påsar och knyt ihop dem väl!

Hushållsavfall

Hushållsavfall är de sopor som blir över när du har sopsorterat. Insamlingen av hushållssopor ser olika ut i våra bostadsområden beroende på de lokala förutsättningarna. Inkasten där du lämnar dina hushållssopor finns antingen i trapphusen, i entrén, på gården eller i utkanten av området.

I över hälften av våra bostadsområden samlas soporna in med hjälp av sopsug eller bottentömmande behållare. Båda sätten innebär att bilarna som hämtar soporna inte behöver köra in på gårdarna. Dessutom minskar antalet transporter eftersom soporna kan hämtas mer sällan och på färre ställen.

Matavfall

I dag går det att sortera matavfall i en del av våra områden med hjälp av sopsug eller matavfallskvarnar. Av matavfallet produceras biogas. Framöver kommer det att erbjudas sortering av matavfall i fler områden.

Sopsug

I områden med sopsug är det särskilt viktigt att vara noga med att inte slänga för stora sopor som riskerar att orsaka stopp i systemet. Allt som slängs ska enkelt gå in i nedkastet och vara förpackat i väl hopknutna soppåsar.

Det finns två varianter av sopsug, stationär eller mobil. Med stationär sopsug töms nedkasten datorstyrt med jämna mellanrum då soporna, via rörsystem under marken, sugs fram till en mottagningsstation i utkanten av området. Där sorteras soporna med automatik in i containrar som sedan hämtas av en lastbil.

Med en mobil sopsug lagras soporna i tankar under nedkasten i jorden. När hämtbilen kommer ansluter den sig till en dockningsstation i utkanten av området, och suger därifrån soporna, genom ett rörsystem i marken och via dockningspunkten, in i sopbilen.